Meny

Välkommen till Sörmland, Åsa Torstensson!

Idag, måndagen den 14 maj, besöker infrastrukturminister Åsa Torstensson Sörmland och Katrineholm för första gången sedan hon tillträdde som minister i den nya regeringen. Syftet med hennes besök är att informera sig och sina närmaste medarbetare om länets förutsättningar, infrastruktur och hur resvanorna ser ut i vår del av landet.

Initiativet kommer från oss politiker i Regionförbundet Sörmland som hoppas kunna diskutera de problem och utmaningar vi upplever i länet men också våra förslag till lösningar. När nuvarande infrastrukturplaner upprättades beskrev vi vilka satsningar som behövdes för Sörmlands del och hur dessa påverkade utvecklingsmöjligheterna i länet. Vi är nu mycket intresserade av att få veta hur den nya regeringen ser på dessa frågor men vi är också måna om att få framföra våra synpunkter på vad som behöver göras framöver.

Marita Bengtsson (S) ordförande för Region Sörmland

Daniel Portnoff (M), vice ordförande för Region Sörmland

Läs hela artikeln från tidningen Katrineholms-Kuriren här

Läs hela artikeln från tidningen SN här

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58