Meny

Vi måste omsätta EUs ambitioner i vardagsarbetet

Inom tre år ska vi vara bäst bland regioner på att skapa ökad tillväxt och sysselsättning. Antar ni utmaningen!? ställs frågan från Sörmland.

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle v20-2007

TILLVÄXT. EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Det är målet för Lissabonstrategin. Imorgon, fredag, träffas vi som ingår i det europeiska nätverket med uppgift att implementera strategin på lokal och regional nivå. Åtta "systerregioner" kommer till Hedenlunda slott utanför Flen: Bryssel, Helsingfors, Ranstad (Holland), Emilia Romagna (Italien), Riga, Venedig, West Midlands (Storbritannien) och Stockholm.

I detta arbete har vi som region- och kommunpolitiker en viktig funktion att fylla. Strävandena måste bli en del av vårt vardagliga arbete om målet ska nås, inte som vanligt är i EU-sammanhang stanna kvar på den nationella nivån. Men att prata Lissabonstrategi på lokal och regional nivå har sina hinder. Det är svårt att få människor att förstå vad det egentligen handlar om. Redan ordet skrämmer många. Man tror att det handlar om någonting stort och svårt som ett fåtal EU-politiker beslutat om ”där borta i Lissabon”.

Som erfarna politiker kan vi också känna oss trötta på att bara prata. Ambitionen med Hedenlundakonferensen är därför att lägga tonvikten på "göra" i stället för "prata". Det lokala och regionala arbetet för Lissabonstrategin måste synas på torgen i våra kommuner så att medborgarna känner sig delaktiga. För att motverka det förhållandevis utbredda EU-föraktet är det viktigt att så snart som möjligt visa resultat, hur vi går framåt i våra strävanden att till exempel öka utbildningsgraden bland ungdomar eller öka antalet nystartade företag.

Från Sörmlands sida har vi dessutom valt att arbeta med ett antal områden där vi inte är särskilt bra, där vi till och med sticker ut eller avviker från en del av de övriga regionerna. Ett delmål är att öka antalet anställda med utomnordisk bakgrund. Så här arbetar vi med det i Oxelösund.

Av kommunens 4 4000 förvärvsarbetande arbetar 3 700 på de fyra största arbetsplatserna: Oxelösunds kommun, Svenskt Stål AB - SSAB, Oxelösunds hamn och ICA Kvantum. Vi fyra arbetsgivare har nu börjat diskutera hur vi tillsammans ska kunna öka antalet anställda med utomnordisk bakgrund så att de, på några års sikt, är betydligt fler än i dag. Kvotering eller inte, det är en av de konkreta frågor som vi diskuterar i dag.

Morgondagens europeiska toppmöte har tillkommit på vårt initiativ. Med temat "Från reaktion till aktion” vill vi ingjuta mod i de cirka 150 politiker, tjänstemän och företrädare från näringslivet som kommer. Genom att visa de goda exemplen hoppas vi få till stånd samtal som gör att människor börjar agera i dessa frågor - även regionalt och lokalt .

Vår ambition är att inom tre år ska Sörmland vara bäst bland regionerna på att skapa ökad tillväxt och sysselsättning. Antar ni andra regioner utmaningen!? kommer vi att ställa frågan.

Benita Vikström Kommunalråd (S), Oxelösund

Lotta Finstorp Landstingsråd (M), Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58