Meny

2011-2014

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2014-12-01 Destinationsutveckling Sörmland: - Det går aldrig… men det gick!

För bara några år sedan hade jag kunnat citera Hjalmar från Örebro med att säga…”Det går aldrig…” om en framtida destinationsutveckling av Sörmland hade kommit på tal. Tack och lov hade jag helt fel, det visar utfallet av det tvååriga projekt som nu är en permanent del av det regionala turismuppdraget som Regionförbundet Sörmland är ytterst ansvarig för, med hjälp av Sörmlands turismutveckling AB, mera känt som STUA. Så det som tycktes som en omöjlighet för bara några år sedan är nu en verklighet.

Läs mer

2014-11-25 Nu kavlar vi upp ärmarna för ett konkurrenskraftigare Sörmland

Frågan om kompetensförsörjning är en het fråga i hela Sverige och det är inte så konstigt eftersom det är en ödesfråga för hela vårt avlånga land. Alla har vi en gemensam utmaning i att möta arbetsmarknadens behov och göra det möjligt för fler att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en utmaning som är högst angelägen för såväl kommuner som landsting, arbetsgivare, utbildningsanordnare och inte minst – politiker. Till syvende och sist är det ju vi beslutsfattare som fäller avgörandet.

Läs mer

2014-05-26 Fler sökande till vård- och omsorgsyrkena kräver attraktiva arbetsgivare

Statusen och attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena måste öka och kommunerna och landstinget i Sörmland behöver utveckla sina verksamheter för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Annars kommer vi att stå helt utan utbildad personal inom en mycket snar framtid!

Läs mer

2014-04-19 Återuppbygg Grafikens hus

Att vakna upp till nyheterna på söndagsmorgonen den 16 mars var för många av oss en smärre chock. Beskedet om att grafikens hus i Mariefred brunnit ned till grunden, och att konst för miljontals kronor förstörts i lågorna, var en tung förlust för alla kulturintresserade, inte bara i Sörmland utan i hela Sverige.

Läs mer

2014-04-19 Tar utbildningsanordnarna ansvar för de elever som inte fullföljer gymnasiet?

Hur kommer det sig att vissa ungdomar inte fullföljer gymnasiet? Vad beror det på och vad får det för konsekvenser? Regionförbunden i Sörmland och Östergötland har tillsammans analyserat vilken betydelse uppväxtvillkoren, den så kallade socioekonomiska bakgrunden, har för betydelse om ungdomar fullföljer gymnasiet eller inte.

Läs mer

2014-03-07 Har ”Tonårsbossarna” tagit över utbildningspolitiken?

Ja, den frågan vill vi gärna rikta till staten med tanke på hur det faktiskt ser ut på dagens arbetsmarknad. För om man hårddrar dagens situation så har faktiskt stora delar av den framtida matchningsproblematiken lagts över på dagens niondeklassare!

Läs mer

2014-01-23 Regionförbundet Sörmland – tillsammans och åt samma håll!

Den senaste tiden har det skrivits en del om Regionförbundet Sörmland, såväl på nyhetsplats som på ledar- och insändarsidor. För medborgarna är det dock inte alltid känt vad regionförbundet har för uppgift som till exempel att verkställa regionala uppdrag från staten.

Läs mer

2013-08-29 Projekt med hopp för unga

I dag den 29 augusti genomför Regionförbundet Sörmland en informationsträff för Sörmlands lärare och rektorer på högstadie- och gymnasieskolor. Träffen är en del i en förstudie där vi tittar på intresse och möjligheter att genomföra "arbetsmarknadskunskap" till samtliga elever i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland.

Läs mer

2013-08-19 Sörmländsk sommarskola lockar deltagare från hela Europa

Den här veckan kommer Nyköping och Sörmland att välkomna ett 100-tal ungdomar och regionala politiker och tjänstemän från inte mindre än 16 länder, varav Kanada är det mest avlägsna. De ska delta i den sex dagar långa sommarskola som Regionförbundet Sörmland arrangerar tillsammans med AER som är förkortningen för The Assembly of European Regions som är det största oberoende nätverket för regionala instanser i ett brett Europa. Över 250 regioner från 35 länder ingår i detta nätverk varav Regionförbundet i Sörmland är en.

Läs mer

2013-05-22 Arbetsmarknadskunskap kan minska glappet för unga

Det är många gånger svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren.

Läs mer

2013-05-20 Arbetsmarknadskunskap - ger bättre matchning

Det är många gånger svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren.

Läs mer

2013-04-23 Kommunerna måste medverka i infrastrukturplanen

Vilka riks- länsvägar i Sörmland ska vi i första hand satsa på? Vad kan vi göra för att förbättra kollektivtrafiken i länet och hur mycket pengar ska vi satsa på gång- och cykelstråk?

Läs mer

2013-01-27 Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer

Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ger de människor som redan bor här ett gott liv.

Läs mer

2013-01-12 Alla måste dra åt samma håll - Ny strategi för Sörmlands utveckling

Globaliseringen förändrar regioners utvecklingsförutsättningar i hela världen. För att lyckas förändra sig gäller det att organisera och dra fördel av de tillgångar en region har. Det gäller också att aktivt möta regionens utmaningar.

Läs mer

2013-01-07 "Ny strategi för hur Sörmland ska utvecklas till år 2020"

Stockholm-Skavsta flygplats är central som en storregional flygplats och som nod för internationell tillgänglighet i transport­systemet. Skavsta är landets tredje största flygplats och en förutsättning för besöksnäringen i Sörmland och Stockholm.

Läs mer

2012-11-28 "Vi ser en kraftig brist på vårdpersonal i framtiden"

I framtiden kommer det att saknas drygt 4 500 personer med vård- och omsorgsutbildning i Sörmland. Detta förutsatt att den pågående trenden fortsätter.

Läs mer

2012-11-02 Viktiga yrken blir bristyrken

Kraftig brist på bland annat vårdpersonal i framtiden visar färsk rapport. I framtiden saknas drygt 4 500 personer med vård- och omsorgsutbildning i Sörmland.

Läs mer

2012-09-25 Hurra för Ostlänken, men gärna sex år tidigare!

Vi är mycket nöjda med regeringens besked att Ostlänken ska byggas. Investeringen är på 30 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland – Södermanland – Stockholm. Vår enda invändning mot beskedet är att vi inte ska behöva vänta till år 2028 innan banan kan invigas. Det borde vara möjligt att kapa tiden för planering och byggande med sex år så att de första tågen kan börja rulla runt 2022 - tio år från nu.

Läs mer

2012-09-14 Sörmland tar strid för Oxelösunds hamn

Utvecklingen inom gruvindustrin i Sverige är högaktuell. Det gäller inte bara den nyplanerade gruvbrytningen i Pajala­ och den utökade gruvdriften i såväl Malmberget som Kiruna utan nu har dessa satsningar även spritt sig till våra breddgrader.

Läs mer

2012-08-29 Strategi för Sörmland

"Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland." Så lyder den nyligen antagna visionen för länet som politikerna i Regionförbundet Sörmlands styrelse enats om.

Läs mer

2012-08-18 Sörmland har något för alla

I Eskilstuna-Kuriren den 4 juli kunde man läsa en nyhetsartikel med rubriken Tufft förverkliga turiststrategi. Där intervjuades turistföretagaren Fredrik Åström som bland annat driver Gripsholms värdshus i Mariefred.

Läs mer

2012-08-17 Besöksnäringen en framtida basnäring för Sörmland?

Är besöksnäringen en framtida basnäring för Sörmland? Det är en högst aktuell fråga som många av länets politiker diskuterar just nu. Ett av skälen är att vi nyligen antagit en strategi för en hållbar besöksnäring i Sörmland under åren 2013-2023. Underrubriken lyder: Det välkomnande Sörmland – en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde.

Läs mer

2012-08-15 Besöksnäringen på frammarsch i Sörmland

Vad kan vi politiker och tjänstemän i Sörmland lära av de framgångar som Jämtland och Åre har skördat när det gäller besöksnäringen?

Läs mer

2012-07-04 Ta chansen eller låta tåget gå?

Hur ska Vingåkers Outlet dra fördel av det kulinariska Katrineholm och hur kan till exempel Dufweholms herrgård och Julita gård dra nytta av en av Sörmlands största shoppingmål? Ja, det är några av de frågor som vi politiker i länet borde diskutera sedan det står tämligen klart att besöksnäringen verkligen kommer att bli en framtida basnäring för stora delar av Sverige, inklusive Sörmland.

Läs mer

2012-05-04 Bränn inte unik möjlighet för sörmländska företagare

Minns ni utspelet i Almedalen häromåret när 100 000 kronor i kontanter brändes upp? Tilltaget fick stor uppmärksamhet men att bränna pengar ger ingen tillväxt. Det skapar vi i stället med rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Läs mer

2012-03-20 Gör innovationer mer folkliga

Lööfs kladdkaka – svårsmält röra för innovatörer på kapitaljakt. Så löd rubriken i en morgontidning för en tid sedan. Trots att över 17 miljarder kronor satsas i riskkapital så är det – fortfarande – svårt för innovativa företag att få del av dessa statliga pengar. Än värre är det för oss i Sörmland som tillhör de forskningsfattiga miljöerna, för vem vill satsa på en sådan? Men, innovationer kan faktiskt skapa tillväxt även i sådana miljöer. Exempel på det är såväl Ikea som Spotify som långt ifrån sprungna ur renodlade forskarmiljöer.

Läs mer

2012-03-06 Regeringen fördröjer beslut om skatteutjämning

För snart ett år sedan överlämnade en enig parlamentarisk utredning ett förslag om en reformering av det svenska skatteutjämningssystemet. Förslaget gick ut på att likvärdiga förutsättningar kräver en översyn av den kommunala utjämningen.

Läs mer

2012-02-22 Proposition saknas från regeringen

För snart ett år sedan överlämnade en enig parlamentarisk utredning ett förslag om reformering av skatteutjämningssystemet som går ut på likvärdiga förutsättningar kräver en översyn av den kommunala utjämningen.

Läs mer

2012-02-10 Så ska Sörmland vara år 2020

Dagens debatt. Den nu så omdebatterade regionfrågan i all ära men oavsett vilka Sörmland ska gifta sig med i framtiden, om vi ska ingå månggifte eller bara hålla oss till någon, så har vi i länet en hel del utmaningar framför oss.

Läs mer

2012-01-02 Så ska Sörmland vara år 2020!

I Katrineholms-Kuriren hade jag för en tid sedan ett debattinlägg publicerat som handlade om den så kallad regionfrågan. Glädjande nog har regionfrågan sedan dess, och även dessförinnan, debatterats en hel del, både på insändarsidorna och på nyhetsplats. Sörmland, Västmanland och Örebro ämnar nu lämna in en ansökan om regionbildning. Fortfarande är dörren öppen för att både Uppsala och Östergötland kan ansluta om de vill. Landstinget har frågan på remiss hos samtliga kommuner som ska svara senast den 13 januari. Därefter beslutar landstingsfullmäktige om att skicka in ansökan om regionbildning till regeringen i slutet av januari.

Läs mer

2011-12-06 "Sörmland stakar ut vägen till en ny region?"

Till vilken region ska Sörmland höra i framtiden? Ska vi gå ihop med Västmanlands och Örebro län? Eller ska den nya regionen även omfatta Östergötland efter att de visat intresse av att bilda region med oss? Och hur blir det med Uppsala, ska de vara med eller fortsätter de att lura i vassen?

Läs mer

2011-11-15 Sörmland startar resan mot en ny region

Till vilken region ska Sörmland höra i framtiden? Ska vi ”bara” gå ihop med Västmanland och Örebro? Eller ska den nya regionen även omfatta Uppsala och Östergötland? Det är nu upp till politikerna i Östergötland och Uppsala att ta ställning till sedan vi andra tre redan har börjat skissa på ansökan om att få bilda en gemensam region den 1 januari 2015. Men än så länge håller vi dörren öppen för de andra två.

Läs mer

2011-03-18 ”Utveckling sker i samråd med kommunerna”

Svar till Magnus Johansson, avgående ordförande i Länstrafiken, Sörmland: ”Åsa Kullgren har agerat med kraft i trafikfrågorna”. Så lyder rubriken på en debattartikel i Södermanlands Nyheter den 3 mars. Artikeln är undertecknad av Magnus Johansson (MP), avgående ordförande i Länstrafiken Sörmland och kommunalråd Eskilstuna.

Läs mer

2011-03-09 Låt regionförbundet få ansvar för kollektivtrafiken

Svar till Magnus Johansson, avgående ordförande i Länstrafiken, Sörmland: Din artikel som var införd i Eskilstuna-Kuriren i tisdags var välskriven och intressant. Jag kan dessutom hålla med om att landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren har inlett sitt uppdrag på ett kraftfullt sätt, bland annat genom sitt agerande för att förbättra tågtrafiken för de boende i Sörmland.

Läs mer

2011-03-05 Vill Stockholm ha oss eller inte?

Den nya indelningen av färre regioner i Sverige. Det är en av de absolut största utmaningarna som länet och Regionförbundet Sörmland nu står inför.

Läs mer

2011-03-04 Regionförbundet bör få ansvar för kollektivtrafiken

Svar till Magnus Johansson, avgående ordförande i Länstrafiken, Sörmland: Bra Åsa Kullgren. Så lyder rubriken på en debattartikel i KK den 28 februari. Artikeln är undertecknad av Magnus Johansson (MP), avgående ordförande i Länstrafiken Sörmland, kommunalråd Eskilstuna.

Läs mer

2011-03-01 Sörmland - en del av EU!

Det pågår mycket framåtriktat arbete i Sörmland. Regionförbundet arbetar aktivt tillsammans med kommunerna för att nå de mål som såväl EU som kommunerna själva satt upp. Det är nämligen inte så stor skillnad.

Läs mer

2011-02-15 Jonsson ger svar på tal – regionförbundet behövs mer än någonsin!

Jonsson – en sammanhållande länk? Det var rubriken i topp på ledarsidan i Katrineholms-Kuriren den 14 januari – dagen efter att jag blivit vald till ny ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58