Meny

Återuppbygg Grafikens hus

Att vakna upp till nyheterna på söndagsmorgonen den 16 mars var för många av oss en smärre chock. Beskedet om att grafikens hus i Mariefred brunnit ned till grunden, och att konst för miljontals kronor förstörts i lågorna, var en tung förlust för alla kulturintresserade, inte bara i Sörmland utan i hela Sverige.

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 19 april 2014

Alltsedan grafikens hus invigdes 1996 har det utgjort en naturlig mötesplats för många konstintresserade i vårt avlånga land. Här fanns, utöver själva byggnaden, Sveriges absolut största samling av modern, samtida grafisk konst och här samlades konstnärer och konstintresserade från stora delar av världen för att studera konst, arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter.

Verksamheten riktade sig även till barn och unga genom den koloniverksamhet som bedrevs på skolloven och ett särskilt projekt vände sig till särskolans elever för att stärka deras självkänsla och självförtroende. I grafikens hus fanns även möjlighet för konstnärer i alla åldrar att mötas och tillsammans utveckla den grafiska konsten i Sörmland, Sverige och världen.

Strax innan branden hade också grafikens hus inlett ett samarbete med Gripsholms slott där världens äldsta porträttsamling, med 4 000 porträtt, finns. Det är med andra ord inte någon överdrift att säga att förlusten av detta landmärke var ett dråpslag mot konsten i Sverige, mot kulturen i Sörmland och besöksnäringen i Strängnäs och Mariefred.

För ett par veckor sedan beslutade Regionförbundet Sörmland att anslå ett ekonomiskt stöd på 200 000 kronor för insatser som möjliggör såväl upprätthållandet av den temporära verksamheten som återuppbyggnaden av grafikens hus i Mariefred. Regionstyrelsen konstaterade också i sitt beslut att verksamheten ända sedan starten haft en viktig roll i Sörmland. därför är det av största vikt att verksamheten i Mariefred upprätthålls och att arbetet med en återuppbyggnad kan starta så snart som möjligt. Från länsstyrelsens, landstingets, regionförbundets och Strängnäs kommuns sida vill vi nu poängtera vikten av att grafikens hus återuppbyggs i Mariefred där den naturliga platsen och förankringen finns och att verksamheten, om den skulle förläggas någon annanstans, riskerar att bli anonym. Vi vill därför poängtera att grafikens hus betraktas som en verklig tillgång i länet och vi är många sörmlänningar som värnat om dess fortlevnad, inte minst Strängnäs kommun som varje år bidrar till verksamheten med ett ekonomiskt stöd.

Som regionföreträdare anser vi därför att det vore mycket olyckligt om olika delar av landet eller till och med orter och kommuner ska spelas ut mot varandra när det gäller återuppbyggnaden av denna verksamhet. Låt oss därför gemensamt arbeta för att grafikens hus byggs upp så snart som möjligt och att det inte sker någon annanstans än i Mariefred. det är vi skyldiga våra länsinvånare som stöttat denna verksamhet på flera sätt och inte minst mariefredsborna som varit stolta över sitt grafikens hus!

Liselott Hagberg, landshövding i Södermanlands län

Viking Jonsson(S), ordförande i Regionförbundet Sörmland

Åsa Kullgren (S), ordförande i styrelsen för Landstinget Sörmland

Jens Persson (C), ordförande i kommunstyrelsen i Strängnäs

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45