Meny

Alla måste dra åt samma håll - Ny strategi för Sörmlands utveckling

Globaliseringen förändrar regioners utvecklingsförutsättningar i hela världen. För att lyckas förändra sig gäller det att organisera och dra fördel av de tillgångar en region har. Det gäller också att aktivt möta regionens utmaningar.

Publicerad i Eskilstuna kuriren den 12 januari 2013

Så lyder en del av texten i den nya regionala utvecklingsplanen för Sörmland som antogs av styrelsen för Regionförbundet Sörmland den 6 december 2012. Texten är hämtad från det avsnitt som handlar om Sörmlands särskilda förutsättningar som ansetts viktiga i arbetet med att ta fram den nya strategin som kallas Sörmlandsstrategin 2020.

På utbildningsområdet konstaterar vi att Sörmland förser våra omgivande regioner med arbetskraft. Störst betydelse har Stockholms arbetsmarknad där delar av Sörmland redan är integrerat. Arbetsmarknaden i Östergötland och Västmanland har också stor betydelse för delar av regionen samtidigt som sörmländska arbetsgivare är beroende av pendlare från omgivande län för att hitta rätt kompetens.

Inom teknik, naturvetenskap, vård och omsorg råder dessutom stor brist på kompetent arbetskraft. Förklaringen är att intresset hos de sörmländska ungdomarna att studera på dessa utbildningar är lågt.

Den nya regionala utvecklingsplanen slår även fast att det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. År 2020 vill vi att Sörmland är en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Och att vi fortfarande är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen samt att våra unika förutsättningar attraherar såväl människor som investeringar.

Att utveckla en region är dock ett uppdrag som omfattar många olika områden och aktörer på olika nivåer, såväl kommuner som regionförbund, landsting och länsstyrelse. Under förra året genomfördes därför flera dialoger med olika intressenter runt om i länet för att ta reda på vad som var mest angeläget att prioritera i arbetet med en hållbar tillväxt i Sörmland.

Med Sörmlandsstrategin 2020 vill vi sätta fokus på fyra prioriterade mål som är särskilt angelägna för utvecklingen i Sörmland och de är följande:

  1. I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
  2. Sörmland har starka samband med omvärlden.
  3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  4. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Med den nya strategin har vi ett verktyg för att samla kraft och kompetens hos alla aktörer som arbetar för länets bästa. Viktigast är att vi arbetar tillsammans och drar åt samma håll. En förutsättning för att vi ska lyckas med en positiv utveckling är att vi håller Sörmlandsstrategin 2020 levande och att den utvecklas i takt med att förutsättningarna förändras i regionen och omvärlden.

Med Sörmlandsstrategin som utgångspunkt och med politisk kraft och vilja säkrar vi en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland.

Viking Jonsson (S)
Ordförande för Regionförbundet Sörmland

Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45