Meny

Arbetsmarknadskunskap - ger bättre matchning

Det är många gånger svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren.

Publicerad i Eskilstuna Kuriren den 20 maj 2013

Hos vissa arbetsgivare börjar kompetens- och arbetskraftsbristen dessutom bli akut. Samtidigt upplever ungdomar ett utanförskap där enklare jobb saknas. Vägen till anställning kan därför kännas avlägsen. Det är knepigt att orientera sig bland alla utbildningsvägar, branscher och kompetensnivåer samtidigt som framtidens efterfrågan på arbetskraft måste vägas in.

Vi tror att glappet mellan ungdomar och arbete kan minska om det redan i skolan pratas mer om arbetsmarknad med barn, ungdomar och deras föräldrar. Vi tror också att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det tillsammans med rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare.

Regionförbundet Sörmland genomförde i november 2012 en konferens där det bland annat efterlystes bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Som svar på det har Regionförbundet Sörmland bestämt sig för att testa projektet Arbetsmarknadskunskap i fyra skolor i Eskilstuna och Nyköping.

Om resultatet blir lyckat hoppas vi att, med hjälp av kommunerna, landstinget, arbetsgivarorganisationerna och företagen i Sörmland, kunna genomföra projektet i Sörmlands samtliga kommuner och ge alla skolungdomar från årskurs fyra till sista året på gymnasiet arbetsmarknadskunskap i skolan.

För att klara de framtida pensionsavgångarna är Sörmland, precis som resten av Sverige, i stort behov av utbildad personal. Bara kommunerna och landstinget har för närvarande cirka 27 000 anställda och befolkningsprognoserna visar att länets befolkning kommer att öka med knappt 15 000 invånare de kommande tio åren. Befolkningsförändringen innebär en ökad efterfrågan av utbildad personal inom de flesta kommunala verksamheterna.

Genom projektet Arbetsmarknadskunskap hoppas vi att ungdomar hädanefter ska se fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv, förstå och bejaka arbetsmarknadens spelregler och välja en kompetensnivå som skapar långsiktiga förutsättningar för anställbarhet.

Projektets syfte är att förenkla och förklara arbetsmarknaden för barn och ungdomar. Det är viktigt att öka kunskapen och få en fördjupad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och hur man blir en del av den.

Vi vill få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och med en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete.

Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland

Anne-Marie Wigertz (M), vice ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45