Meny

Besöksnäringen en framtida basnäring för Sörmland?

Är besöksnäringen en framtida basnäring för Sörmland? Det är en högst aktuell fråga som många av länets politiker diskuterar just nu. Ett av skälen är att vi nyligen antagit en strategi för en hållbar besöksnäring i Sörmland under åren 2013-2023. Underrubriken lyder: Det välkomnande Sörmland – en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde.

Publicerad i Södermanlands nyheter 17 augusti 2012

I strategin slår vi bland annat fast att besöksnäringen ska fördubblas på tio år. Att ­Sörmland ska vara en av Sveriges 35 internationella destinationer år 2020 samt att hållbarhet är en viktig ledstjärna i utvecklingsarbetet.

Vad kan vi då göra tillsammans i länet för att infria denna strategi? Och vad kan vi lära av andra? Turistbasen i Jämtland Härjedalen, Mats Forslund, har bland annat hävdat följande: säg samma sak även om ni har olika roller inom turistnäringen, kommunerna, landstinget och regionförbundet. Se till att hitta bra former för samarbete som är till nytta. Utgår från näringens behov och gör upp en gemensam vision och strategi.

Frågan är då om detta över huvudtaget är möjligt i Sörmland? Ja, i Jämtland har en hel region lyckats med att satsa på ett enda besöksmål, det vill säga Åre, som flera dragit nytta av. Det är också utmaningen i Sörmland eftersom det inte finns något sådant självklart besöksmål att enas kring.

Å andra sidan har vi flera intressanta besöksmål som vi tillsammans kan göra någonting av. Det faktum att tre miljoner resenärer landar på Skavsta varje år gör att vi borde kavla upp ärmarna och se till att ha något ordentligt att erbjuda turisterna i det län där de faktiskt landar.

Just nu pågår också flera projekt som Regionförbundet Sörmland är involverat i och som handlar om att utveckla Skavsta till den motor det är. Med tanke på att det är vår tredje största flygplats i landet, när det ­gäller antalet resenärer, så finns det en otrolig potential här.

Projektet Open door handlar om att öka kunskapen och förmågan hos företag­are att etablera sig på den internationella ­marknaden. Projektet Skavsta Access går ut på att öka antalet utländska besökare genom att etablera fler och nya flyglinjer.

Just nu deltar Sörmland även i ett ­pilotprojekt om att bli ytterligare en av Sveriges destinationer som marknadsförs internationellt av Visit Sweden. I dag finns det totalt 15, ytterligare sex är på gång och inom loppet av några år ska ­Sverige ha 35 sådana destinationer varav Sörmland har stora chanser att bli en av dessa.

Men för det krävs 30-40 exportmogna sörmländska företag som kan visa att de har något att erbjuda och här har hela länet en verklig utman­ing att anta.

Så den sista frågan blir, har vi råd att inte ta den utmaningen?

Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland

Anne Marie Wigertz (M), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45