Meny

Bränn inte unik möjlighet för sörmländska företagare

Minns ni utspelet i Almedalen häromåret när 100 000 kronor i kontanter brändes upp? Tilltaget fick stor uppmärksamhet men att bränna pengar ger ingen tillväxt. Det skapar vi i stället med rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Publicerad i Södermanlands nyheter den 4 maj 2012

Nu har sörmländska företag möjlighet att utveckla sin verksamhet med akademisk kompetens och dessutom få ekonomiskt stöd för att göra det. Missa inte den här möjligheten utan ansök till projektet!

Östsvenska Handelskammaren, driver tillsammans med ALMI och Regionförbundet Sörmland, projekt Kompetens för Tillväxt. Syftet är att ge små och medelstora företag tillgång till akademisk kompetens från Mälardalens Högskola (MDH) eller Linköpings Universitet (LiU).

Sörmländska företag med utvecklingsbehov, som kräver kunskap som de själva inte har, kan ansöka om en kompetenscheck och köpa akademisk kompetens. Antingen i form av ett examensarbete eller mindre forskningsprojekt från MDH eller LiU. Tillgången till akademisk kompetens kan bidra till företagets tillväxt och våra akademiker får arbeta med näringslivsanknutna uppdrag. Företag och akademiker kommer varandra närmare och kan gemensamt se möjligheter i länet.

Det kommer med all säkerhet öka andelen medarbetare med akademisk examen i Sörmlands näringsliv, vilket är viktigt eftersom Sörmland ligger under riksgenomsnittet.

Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket och Regionförbundet Sörmland. Hittills är 22 projekt genomförda eller kommer att slutföras innan sommaren. Totalt har 46 företag ansökt om att delta i projektet, som pågår under ytterligare ett år framöver.

Vi kan nu med glädje konstatera att Näringsdepartementet baserar sin satsning med Innovationscheckar på i stort sett samma idé. I Näringsdepartementets pressmeddelande finns till och med flera formuleringar tagna direkt från vårt informationsmaterial om Kompetens för Tillväxt.

Sörmländska företag har nu en unik möjlighet att genomföra en första studie med hjälp av kvalificerad akademisk kompetens. I nästa steg finns sedan möjlighet att med hjälp av Näringsdepartementets innovationscheckar utveckla och implementera de idéer och förslag som kommer fram under resans gång.

Rätt utnyttjat anser vi att detta är ett mycket bra sätt att utveckla Sörmlands näringsliv och öka den akademiska kompetensen. Låt inte pengarna brinna inne - ansök i dag!

"Företag och akademiker kommer varandra närmare och kan gemensamt se möjligheter."

Bengt Assarsson, styrelseordförande Östsvenska handelskammaren

Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45