Meny

Destinationsutveckling Sörmland: - Det går aldrig… men det gick!

För bara några år sedan hade jag kunnat citera Hjalmar från Örebro med att säga…”Det går aldrig…” om en framtida destinationsutveckling av Sörmland hade kommit på tal. Tack och lov hade jag helt fel, det visar utfallet av det tvååriga projekt som nu är en permanent del av det regionala turismuppdraget som Regionförbundet Sörmland är ytterst ansvarig för, med hjälp av Sörmlands turismutveckling AB, mera känt som STUA. Så det som tycktes som en omöjlighet för bara några år sedan är nu en verklighet.

Publicerad i Södermanlands Nyheter den 1 december 2014

Med 70 hängivna företag och inte mindre än 296 tredagarspaket har vi alla förutsättningar att bli en av Sveriges 20 nya exportmogna destinationer 2020. Vi har till och med omnämnts som ett framgångsexempel i Sverige – på nationell nivå.

Det hela började 2010 med att den dåvarande regeringen påbörjade arbetet med att ta fram en nationell strategi för besöksnäringen i Sverige. Tre år senare var Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring klar. Men redan våren 2012 började arbetet med ”Destinationsutveckling Sörmland” vars främsta syfte var att bana väg för en fördubblad besöksnäring 2023. Tanken bakom projektet var att starta en långsiktig process där företag och samtliga kommuner i länet skulle samarbeta för att utveckla länets besöksnäring.

Bakom satsningen dolde sig ett mål om en ökad omsättning från 2,1 miljarder 2010 till 4,2 miljarder 2023. Under samma tidsperiod ska antalet årsanställda dessutom öka från 2 000 till 3 400. Utöver det kan vi räkna med ökade skatteintäkter.

Vad finns det då för förutsättningar för att detta verkligen ska kunna infrias? Jo, enligt VisitSwedens undersökningar planerar 28 miljoner européer och amerikaner att resa till Sverige de närmaste åren. I takt med lågprisflygens utveckling och en globalt växande medelklass växer utrikesresandet enormt fort. Om knappt tio år väntas till exempel kineserna stå för 20 procent av alla utrikesresor. Och det är då, 2023, som vi i Sörmland ska ha fördubblat vår turistiska omsättning.

Vid det här laget vet också de flesta att besöksnäringen är en betydande näring i Sverige. De utländska besökarnas konsumtion i Sverige uppgår till cirka 85 procent mer än värdet av den svenska järn- och stålexporten och nästan tre gånger mer än den svenska fordonsexporten. Besöksnäringen har till och med kommit att kallas ”Sveriges nya basnäring”.

Vad är det då som Sörmland har som är så speciellt? Ja, några exempel är:

  • Naturnära boenden och storstadsnära landsbygd
  • Närproducerad mat och goda matupplevelser
  • Stockholm-Skavsta flygplats och ytterligare fyra internationella flygplatser inom två timmars resa
  • Och så slutligen det unika: 400 slott och herresäten!

Med teman som jakt och vilt, kultur och historia samt friluftsliv och rekreation räknar vi nu med att, inom en snar framtid, ha etablerat Sörmland som Sveriges främsta slottsdestination! STUA, som inlemmat destinationsarbetet i sitt ordinarie arbete har nu en viktig uppgift, tillsammans med coacherna i kommunerna, att säkra god samordning, tempo och hög kvalitet. Och nästa år, 2015, räknar vi med att minst 150 sörmländska företag är med på tåget.

Viking Jonsson (S)
ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45