Meny

Fler sökande till vård- och omsorgsyrkena kräver attraktiva arbetsgivare

Statusen och attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena måste öka och kommunerna och landstinget i Sörmland behöver utveckla sina verksamheter för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Annars kommer vi att stå helt utan utbildad personal inom en mycket snar framtid!

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 26 maj 2014

Det kan vi, i egenskap av Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning, slå fast efter att vi nu har varit verksamma i drygt ett år. 2013 fick vi regionstyrelsens särskilda uppdrag att se över hur bristerna på rätt kompetens inom bland annat vård- och omsorg kan minska. Av den anledningen har vi nu också sökt pengar från Tillväxtverket till ett projekt som vi kallar ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg” som ska pågå till och med oktober 2016. Samtliga kommuner i länet och Landstinget Sörmland står bakom satsningen som kommer att omfatta cirka tre miljoner kronor.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur man som arbetsgivare inom vård och omsorg kan utveckla sin verksamhet för att bli attraktiv som arbetsgivare. Men det syftar även till att ta fram ett stöd för att vårdarbetsgivarna ska kunna genomföra detta arbete.

Redan i Sörmlandsstrategin 2020, som är Sörmlands regionala utvecklingsplan, lyfts kompetensförsörjningen fram som en av de mest prioriterade regionala utvecklingsfrågorna. Där tar vi bland annat fasta på den obalans som råder på arbetsmarknaden. Många arbetsgivare upplever svårigheter att få tag på rätt kompetens samtidigt som det är svårt för många att komma in på arbetsmarknaden.

Som grund för dessa påståenden har vi två färska studier som visar vilka insatser som behövs för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. En av prognoserna tog sikte på utvecklingen i Sörmland fram till år 2030 och pekade bland annat ut två yrkesområden med mycket stor obalans, vård- och omsorgsyrkena samt vissa tekniska yrken.

Samtidigt är det alltför få elever som väljer omvårdnadsutbildning som sitt förstahandsval. Och elever som har för avsikt att läsa till sjuksköterska väljer inte omvårdnadsutbildningen som förstahandsval.

Det handlar med andra ord om att få våra ungdomar att se arbetsmarknaden som den är och få till stånd den kompetensförsörjning som regionen behöver. Av det skälet var det också extra intressant att besöka Nylandsregionen i Finland förra veckan för att bland annat studera detta.

Efter detta första år kan vi också konstatera att vi gjort en del insatser för att motverka den ökande obalansen inom de aktuella yrkena. En av dessa är att erbjuda samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland arbetsmarknadskunskap. En annan är att försöka hjälpa kommunerna att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Sörmland har en stor utmaning i att skapa ett större intresse för omvårdnadsutbildningen om vi på ett realistiskt sätt ska kunna möta arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft. I längden kommer kommunerna inte att lyckas locka utbildad personal till sina verksamheter om de inte kan erbjuda en attraktiv arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Därför har vi också beslutat att tillsammans söka goda exempel och stötta varandra i att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och därigenom öka intresset för vård- och omsorgsyrkena.

Catharina Fredriksson (S) ordförande i kompetensberedningen

Dag Bergentoft (M)

Johan Rocklind (S)

Bengt-Erik Sandström (FP)

Jonas Hultberg (MP)

Jari Puustinen (M)

Pia Bernthling (C)

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Fredriksson (S), Oxelösunds kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Fredriksson (S), Oxelösunds kommun

Ledamot i regionstyrelsen, ersättare i arbetsutskottet

Ordförande i regionstyrelsens kompetensberedning

Skicka e-post
Telefon: 070-551 58 88