Meny

Gör innovationer mer folkliga

Lööfs kladdkaka – svårsmält röra för innovatörer på kapitaljakt. Så löd rubriken i en morgontidning för en tid sedan. Trots att över 17 miljarder kronor satsas i riskkapital så är det – fortfarande – svårt för innovativa företag att få del av dessa statliga pengar. Än värre är det för oss i Sörmland som tillhör de forskningsfattiga miljöerna, för vem vill satsa på en sådan? Men, innovationer kan faktiskt skapa tillväxt även i sådana miljöer. Exempel på det är såväl Ikea som Spotify som långt ifrån sprungna ur renodlade forskarmiljöer.

Publicerad på Ekurien.se den 20 mars 2012

Vad menar vi då med att Sörmland är en forskningsfattig miljö? Jo, för det första har vi inte något universitet. Vi delar visserligen en högskola med Västmanland men den forskning som bedrivs där är i första hand inriktad mot större företag. För det andra har vi väldigt få sådana företag. De flesta består av renodlade produktionsenheter som saknar egna forsknings- och utvecklingsavdelningar.

Det är framförallt de forskningsintensiva miljöerna som drar till sig såväl riskvilligt kapital som offentliga satsningar. Pengar pumpas in i nya innovationer för att lyfta Sverige i ett internationellt sammanhang. Därmed får innovationerna i de forskningsfattiga miljöerna svårare att komma fram.

Sörmland har kommit en bit på väg genom att identifiera problem och söka lösningar. Många innovationer kommer faktiskt fram i befintliga företag eller via idérika individer i samhället i övrigt. Just dessa innovationer kan behöva en puff i rätt riktning för att nå ut på marknaden och växa sig starka.

Ett innovationssystem i en forskningsfattig miljö ser inte heller ut som i en forskningsrik miljö. Ett exempel är vårt projekt ”Innovationsmotorn i Sörmland” vars uppdrag är att satsa på personer med bra idéer oavsett var de verkar. Det är människorna bakom idéerna som ska driva dem vidare och alla ska få bästa möjliga förutsättningar för att föra det vidare. Utmaningen är att nå dessa idébärare och ge dem rätt stöd.

Vi efterlyser därför ett större engagemang från nationellt håll för att vi ska hitta de innovationer som ger tillväxt för hela Sverige. Efterlysningen riktas i första hand till näringsminister Annie Lööf som för en tid sedan bjöd in till regionala innovationsdialoger. En av dem hölls i Arboga där Sörmland var representerat. I dialogrundan ställde näringsministern frågan; Morgondagens innovativa Sverige – hur då? Och vi tror oss faktiskt veta hur vi kan få en internationell tillväxtregion genom växande innovationskraft i Mälardalen.

Vår fortsatta uppmaning till Annie Lööf är därför att envist och systematiskt arbeta för att hitta och stödja fler innovationer som kommer fram i de miljöer där flertalet människor befinner sig till vardags. Detta tror vi kan lyfta hela Sverige! Den sörmländska modellen med Innovationsmotorn är värd av testa i fler delar av landet.

Vi vill, helt enkelt, göra innovationsarbetet mera folkligt!

Viking Jonsson (S) Ordförande, Regionförbundet Sörmland, som har det regionala ansvaret för innovationsarbetet i länet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45