Meny

Har ”Tonårsbossarna” tagit över utbildningspolitiken?

Ja, den frågan vill vi gärna rikta till staten med tanke på hur det faktiskt ser ut på dagens arbetsmarknad. För om man hårddrar dagens situation så har faktiskt stora delar av den framtida matchningsproblematiken lagts över på dagens niondeklassare!

Publicerad den 7 mars i Eskilstuna Kuriren

I själva verket har ansvaret lagts över på våra elever när de gör sitt gymnasieval eftersom det är efterfrågan på utbildningar som styr utbudet. Frågan är därför om dessa elever är medvetna om vilket ansvar de verkligen har för den svenska utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken?

I dagens Sverige levererar nämligen utbildningsanordnarna de utbildningar som eleverna vill ha. Inte de utbildningar som verkligen behövs eller där det kommer att råda efterfrågan inom en snar framtid.

Det är naturligtvis inte orimligt att varje elev får göra sitt gymnasie-, och i förlängningen, yrkesval utifrån egna tankar och idéer men frågan är i hur stor utsträckning dessa val grundar sig på drömmar och hur mycket som grundar sig på fakta.

Men det vilar också ett stort ansvar på skolorna att göra eleverna medvetna om framtids- utsikterna så att inte valen senare i livet resulterar i en stor besvikelse över att det inte fanns några jobb att tillgå. Ett stort ansvar vilar också på arbetsgivarna att saluföra sina respektive branscher så att eleverna får kunskap om den mångfald av yrken som väntar på dem när de är färdiga med sin utbildning.

För ungefär en månad sedan redovisade Arbetsförmedlingen sin rapport ”Var finns jobben?”. Rapporten visar rörligheten på arbetsmarknaden, att vissa jobb försvinner och ersätts av andra. Dessutom förändras behovet av arbetskraft utifrån demografiska förändringar vilket inte minst har visat sig inom kommun- och landstingssektorn där det råder stor brist på bland annat undersköterskor redan idag.

Regionförbundet Sörmlands politiska beredning för kompetensfrågor har dessutom tagit fram en regional prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft utifrån såväl gymnasie- som eftergymnasiala studier. Den visar ganska tydligt inom vilka yrken som det kommer att råda brist på arbetskraft respektive finnas ett överskott.

I ett fungerande system borde det få till följd att antalet utbildningsplatser till yrken, där det råder överskott, minskas och att antalet utbildningsplatser, där det råder brist, ökar. Detta var också de frågor som vi samlades för att diskutera på en stor konferens i Eskilstuna igår och vi har all anledning att komma igen i frågan.

Catharina Fredriksson (S), ordförande i regionförbundets kompetensberedning

Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Fredriksson (S), Oxelösunds kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Fredriksson (S), Oxelösunds kommun

Ledamot i regionstyrelsen, ersättare i arbetsutskottet

Ordförande i regionstyrelsens kompetensberedning

Skicka e-post
Telefon: 070-551 58 88