Meny

Hurra för Ostlänken, men gärna sex år tidigare!

Vi är mycket nöjda med regeringens besked att Ostlänken ska byggas. Investeringen är på 30 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland – Södermanland – Stockholm. Vår enda invändning mot beskedet är att vi inte ska behöva vänta till år 2028 innan banan kan invigas. Det borde vara möjligt att kapa tiden för planering och byggande med sex år så att de första tågen kan börja rulla runt 2022 - tio år från nu.

Publicerad i Södermanlands nyheter den 25 september 2012.

Varför är det viktigt att Ostlänken kommer tidigare? Följande budskap framförde vi och våra kollegor i Östergötland tillsammans med företrädare för näringslivet vid en uppvaktning av infrastrukturministern i augusti.

Dagens bana är snart 100 år gammal. Den är krokig och långsam och knyter inte ihop Nyköpings arbetsmarknad med Stockholms och Östergötland tillräckligt bra. För det krävs kortare restider och bättre turtäthet. Det är väl belagt i forskningen att en utvidgad arbetsmarknadsregion ger högre tillväxt. Den nya järnvägen bidrar således till att den ”regionala BNP:n” blir högre. Varje år som går utan att Ostlänken är i drift innebär att tillväxtpotentialen inte utnyttjas fullt ut. Slutsatsen är att det kostar att vänta.

Ytterligare en viktig aspekt är att Ostlänken får en bytespunkt vid Stockholm-Skavsta flygplats. Med en restid på cirka 40 minuter från Stockholm kommer flygplatsen sannolikt att kunna stärka sin roll i den södra delen av Stockholm-Mälarregionen. Arbetspendlingen till Stockholm på länets järnvägar konkurrerar både med snabbtåg och godståg. Färdigställandet av Ostlänken så snabbt som möjligt underlättar fördelning och framkomlighet på våra järnvägsstråk.

I dessa järnvägsbyggartider kan vi inte låta bli att tänka på Johan August Gripenstedt som var en framgångsrik svensk finansminister vid mitten 1800-talet. Han hade en avgörande roll i beslutet att bygga ut de svenska stambanorna. Han medverkade till att lösa frågan om finansiering. Att han ägde Nynäs slott är litet extra roligt för oss i Sörmland.

Lite kuriosa i sammanhanget är att man kan konstatera att de var duktiga att bygga järnväg för 150 år sedan. Det tog endast sju år att bygga den tre gånger så långa sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Och det utan dagens maskiner! Att vi nu i modern tid borde kunna klara att bygga 15 mil Ostlänk på sju-åtta år efter ett par tre års planering borde vara möjligt!

Bo Könberg
Landshövding 

Viking Jonsson
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45