Meny

Jonsson ger svar på tal – regionförbundet behövs mer än någonsin!

Jonsson – en sammanhållande länk? Det var rubriken i topp på ledarsidan i Katrineholms-Kuriren den 14 januari – dagen efter att jag blivit vald till ny ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Publicerad den 15 februari 2011 i Katrineholms-Kuriren

Till att börja med vill jag gärna tacka för uppmärksamheten. Det är inte varje dag som man föräras en halvsida i Katrineholms-Kuiren, och i synnerhet inte när det gäller regionförbundet och dess verksamhet.

Jag vet av erfarenhet att ledarskribenten eller ledarskribenterna på Katrineholms-Kuriren inte är så imponerade av regionförbundets tidigare arbete, desto viktigare blir det då för mig att förklara varför regionförbundet finns och vad jag har för ambitioner med mitt ordförandeskap i detta samarbetsorgan för länets nio kommuner och Landstinget Sörmland.

I de här sammanhangen är det också ytterst viktigt att höja sig en nivå över den så kallade bypolitiken och rikta fokus på de viktigaste frågorna i regionen och hur vi kan arbeta tillsammans för att utveckla vårt län.

Och i dessa dagar är det inte så svårt att prioritera bland de frågor som regionförbundet har ansvar för. Våra största frågor just nu är utan tvekan hur den framtida kollektivtrafiken ska se ut och fungera samt den så kallade regionfrågan, det vill säga hur indelningen i olika regioner ska se ut i Sverige i framtiden.

I det senaste numret av Dagens samhälle är det en stor intervju med en av mina kollegor i regionförbundet, kommunalrådet Jens Persson i Strängnäs, som är upprörd över att SJ:s direkttåg från Eskilstuna till Stockholm inte längre stannar i Strängnäs. Han räknar med att de närmaste åren få betala flera miljoner kronor till SJ för att få till en förändring. Av samma artikel framgår dessutom att Sörmland är det län som betalar mest till SJ, hela 70 miljoner kronor varav 30 miljoner går till trafiken på Svealandsbanan.

Det innebär att samtliga kommuner utefter de tre stambanorna i länet betalar för tågstopp som SJ inte levererar och så kan vi inte ha det. Det är en fråga som Mälardalstrafik AB, vårt samarbetsorgan för den regionala tågtrafiken, måste aktualisera med SJ för kommunernas räkning.

Vid regionförbundets uppvaktning på Näringsdepartementet i fredags togs dessa frågor upp utöver de senaste vintrarnas tågkaos där pendlarnas resande prövats hårt. Bildandet av en trafikmyndighet och en översyn av kollektivtrafiklagen som ger oss klara spelregler om hur vi kan upphandla trafik i länet är en förutsättning för att det ska bli verklig konkurrens på spåren. En konkurrens som ska leda till bättre priser och högre kvalité.

En annan mycket viktig fråga just nu är den så kallade regionfrågan. Hur ska Sverige se ut i framtiden och hur stora eller små regioner ska vi ha?

Ansvarskommittén föreslog i sitt betänkande våren 2007 att Sverige skulle delas in i sex till nio regioner. Redan då var vi från Sörmlands sida snabba med att deklarera att vi gärna vill tillhöra Stockholmsregionen men intresset från den andra danspartnern har varit tämligen svagt.

Sedan dess har vi vässat vår argumentation och till och med föreslagit att man inte ska isolera Stockholm – eftersom vi har så mycket att erbjuda i såväl boyta som kompetent arbetskraft här i länet och det som Stockholm inte själva kan ta fram eller producera – det har vi redan i Sörmland!

Och i år – 2011 – kommer alla dessa frågor att ställas på sin spets. Vilka vill vi bilda region med? Vilka vill bilda region med oss? Ska vi splittra eller hålla ihop länet? Det kan tyckas som ointressanta frågor för många men för oss politiker och för oss sörmlänningar kommer detta att vara avgörande för hur stor den framtida arbetsmarknaden ska vara och huruvida vi kan riva gränser och bygga broar eller tvärtom.

Det vore intressant att höra vad sörmlänningarna tycker i de här frågorna?

Viking Jonsson (S)
Ny ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45