Meny

Låt regionförbundet få ansvar för kollektivtrafiken

Svar till Magnus Johansson, avgående ordförande i Länstrafiken, Sörmland: Din artikel som var införd i Eskilstuna-Kuriren i tisdags var välskriven och intressant. Jag kan dessutom hålla med om att landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren har inlett sitt uppdrag på ett kraftfullt sätt, bland annat genom sitt agerande för att förbättra tågtrafiken för de boende i Sörmland.

Publicerad den 9 mars 2011 i Eskilstuna-Kuriren

Men på en högst väsentlig punkt har Magnus Johansson alldeles fel. När han skriver landstinget så anser jag att det i stället borde stå Regionförbundet Sörmland. Låt mig ta ett exempel: I slutet av artikeln skriver Magnus att ”genom att låta landstinget få fullt ansvar för kollektivtrafiken, och då inte minst tågtrafiken, kan Sörmlands ställning stärkas.” Där vill jag i stället hävda att regionförbundet bör få fullt ansvar för kollektivtrafiken, och då inte minst tågtrafiken, så att Sörmlands ställning kan stärkas. Jag vill också understryka att landstinget faktiskt också är medlem i regionförbundet och därmed kan dra nytta av övriga medlemmar i sin ambition att utveckla till exempel tågtrafiken.

Länet består av såväl kommuner som landsting och ska vi klara kollektivtrafikens framtida planering och finansiering så måste länets nio kommuner och landstinget sitta vid samma bord och fatta beslut om såväl trafikplan som finansiering. Jag är fullt medveten om att landstinget idag står för ungefär hälften av finansieringen men det är viktigt att påminna om att det faktiskt är kommunerna i länet som står för den andra halvan.

Självklart vill kommunerna vara med och påverka besluten. Den gemensamma lösningen från länet när det gäller satsningarna på Citytunneln, de olika stambanorna och medfinansieringen av detta har tidigare lösts i vårt gemensamma organ, det vill säga regionförbundet och så vill jag och många med mig att det ska fortsätta att vara.

Därför bör detta framgångsrika samarbete fortsätta genom att lägga den framtida trafikmyndigheten i Regionförbundet Sörmland.

Magnus Johansson skriver, i egenskap av ordförande för Länstrafiken; ”då länstrafiken inte har egna resurser utan hela tiden behöver be ägarna om pengar har hans förhandlingsposition försvagats. Det har heller inte underlättat att pengarna har behövt hämtas från landstinget och länets nio kommuner.” Detta är de facto meningen med Länstrafiken som ägs av just landstinget och länets samtliga kommuner. Magnus Johansson har aldrig haft varken större eller mindre förhandlingsposition eller ekonomi än vad ägarna givit honom och det ska vi vara glada för.

Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i länet måste ske i samförstånd mellan landstinget och kommunerna. Att ett kommunalråd avsäger sig möjlighet till inflytande i denna fråga är inte möjligt. Det bästa exemplet på det är Sörmlandspilen. Hade inte kommunalråden i Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta haft möjlighet till inflytande utan beslutet legat enbart hos landstinget så hade inte Sörmlandspilen funnits i dag.

Viking Jonsson (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland och styrelseledamot i Länstrafiken

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45