Meny

"Ny strategi för hur Sörmland ska utvecklas till år 2020"

Stockholm-Skavsta flygplats är central som en storregional flygplats och som nod för internationell tillgänglighet i transport­systemet. Skavsta är landets tredje största flygplats och en förutsättning för besöksnäringen i Sörmland och Stockholm.

Publicerad i Södermanlands nyheter den 7 januari 2013 

Så lyder texten i den alldeles nya regionala utvecklingsplanen för Sörmland som antogs av styrelsen för Regionförbundet Sörmland så sent som den 6 december i år. Eftersom förutsättningarna för Skavstas framtid har varit på ­tapeten den senaste tiden tyckte vi därför att det var intressant att lyfta fram hur vi beskriver dess förutsättningar i vår nyligen antagna strategi.

Ostlänken skapar en stor potential för Stockholm-Skavsta flygplats som ett komplement till Arlanda i framtiden. Ett bättre samspel mellan flygplatserna skulle kunna lösa framtida kapacitetsproblem och bidra till att flygets miljöpåverkan minskar lyder fortsättningen.

Just den här texten är hämtad från det andra målet i strategin och ­handlar om att Sörmland ska ha starka samband med omvärlden. För att uppnå detta mål har vi tre olika strategier för hur målet ska infrias. Den del som handlar om Skavsta flygplats lyder under strategin om att utveckla ett hållbart transportsystem i länet.

Den nya regionala utvecklings­planen slår även fast att det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. År 2020 vill vi att Sörmland är en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Och att vi fortfarande är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen samt att våra unika förutsättningar attraherar såväl människor som investeringar.

Att utveckla en region är dock ett uppdrag som omfattar många olika områden och aktörer på olika nivåer, såväl kommuner som regionförbund, landsting och länsstyrelse. Under förra året genomfördes därför flera dialoger med olika intressenter runt om i länet för att ta reda på vad som var mest angeläget att prioritera i arbetet med en hållbar tillväxt i Sörmland.

Med Sörmlandsstrategin 2020 vill vi sätta fokus på fyra prioriterade mål som är särskilt angelägna för utvecklingen i Sörmland och de är följande:

  1. I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbets­givare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
  2. Sörmland har starka samband med omvärlden.
  3. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  4. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Med den nya strategin har vi nu ett verktyg för att samla kraft och kompetens hos alla ­aktörer som arbetar för länets bästa. Viktigast av allt är att vi arbetar tillsammans och drar åt samma håll. En förutsättning för att vi ska lyckas med en positiv utveckling är att vi håller Sörmlandsstrategin 2020 levande och att den utvecklas i takt med att förutsättningarna förändras i regionen och omvärlden.

Med Sörmlandsstrategin som utgångspunkt och med politisk kraft och vilja säkrar vi en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland!

Viking Jonsson (S)
ordförande för Regionförbundet Sörmland

Urban Granström (S)
kommunstyrelsens ordförande i Nyköping

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45