Meny

Projekt med hopp för unga

I dag den 29 augusti genomför Regionförbundet Sörmland en informationsträff för Sörmlands lärare och rektorer på högstadie- och gymnasieskolor. Träffen är en del i en förstudie där vi tittar på intresse och möjligheter att genomföra "arbetsmarknadskunskap" till samtliga elever i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland.

Publicerad i Katrineholms Kuriren den 29 augusti 2013

Vi vet att det många gånger är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Hos vissa arbetsgivare börjar kompetens- och arbetskraftsbristen bli akut. Samtidigt upplever ungdomar ett utanförskap där enklare jobb saknas. Vägen till anställning kan kännas avlägsen. Det är knepigt att orientera sig bland alla utbildningsvägar, branscher och kompetensnivåer samtidigt som framtidens efterfrågan på arbetskraft måste vägas in.

Vi tror att glappet mellan ungdomar och arbete kan minska om det i skolan pratas mer om arbetsmarknad med eleverna och deras föräldrar. Vi tror att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det tillsammans med rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare.

Regionförbundet genomförde i november 2012 en konferens där det bland annat efterlystes bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Som svar genomför regionförbundet nu en förstudie. Blir resultatet lyckat hoppas vi att, med hjälp av kommunerna, landstinget, arbetsgivarorganisationerna och företagen i Sörmland, kunna genomföra projektet "arbetsmarknadskunskap" i skolan.

För att klara de framtida pensionsavgångarna är Sörmland, precis som resten av Sverige, i stort behov av utbildad personal. Bara kommunerna och landstinget har för närvarande cirka 27 000 anställda och befolkningsprognoserna visar att länets befolkning kommer att öka med knappt 15 000 invånare de kommande tio åren. Befolkningsförändringen innebär ökad efterfrågan av utbildad personal inom de flesta kommunala verksamheter.

Genom projektet "Arbetsmarknadskunskap" hoppas vi att ungdomar ska se fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv och välja en kompetensnivå som ska-par långsiktiga förutsättningar för anställbarhet.

Vi vill få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och med en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete.

Viking Jonsson (S)
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Anne-Marie Wigertz (M)
Vice ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45