Meny

Regionförbundet Sörmland – tillsammans och åt samma håll!

Den senaste tiden har det skrivits en del om Regionförbundet Sörmland, såväl på nyhetsplats som på ledar- och insändarsidor. För medborgarna är det dock inte alltid känt vad regionförbundet har för uppgift som till exempel att verkställa regionala uppdrag från staten.

Publicerad i Eskilstuna Kuriren den 23 januari 2014

Det är nu drygt tio år sedan Regionförbundet Sörmland bildades. Då, liksom nu, var vi den tredje regionala aktören vid sidan av landstinget och länsstyrelsen. Uppdraget var att främja den regionala utvecklingen i länet och göra Sörmland till en attraktiv del av Stockholm-Mälarregionen. I stora stycken kvarstår det ursprungliga uppdraget även om det inte blev någon regionförstoring med Stockholm, eller några andra län heller för den delen.

Samtidigt pågår en stor satsning på att göra Sörmland till en så kallad exportmogen besöksdestination för att locka fler utländska turister till länet. Det som för bara några år sedan ansågs vara omöjligt är idag verklighet med 60 sörmländska turistföretag som arbetar tillsammans, varav ett 20-tal slott och herrgårdar. Detta projekt har till och med gått så bra att vi utgör ett framgångsexempel som kan bli modell för destinationsutveckling i hela Sverige!

Ett annat länsövergripande uppdrag är att stödja Almi i deras arbete med att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande för att skapa tillväxt och förnyelse. Det kan handla om att främja kvinnors företagande eller ta fram riskkapital genom Sörmlandsfonden.

På uppdrag av regeringen arbetar vi intensivt med den så kallade kompetensplattformen vars främsta syfte är att se till att det finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta samt att arbetsgivare ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Här har vi den senaste tiden satsat så mycket som en miljon kronor på vidareutbildning av lärare och vi har även bidragit till att införa ett helt nytt ämne i skolan som heter arbetsmarknadskunskap.

Sörmlandsstrategin 2020 är vår regionala utvecklingsplan och därmed inriktningsdokumentet för länets utveckling. Även det är ett statligt uppdrag. Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategin och med gemensam kraft och vilja säkrar vi därmed en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland. Vi ser gärna att du är med i det arbetet – oavsett vem du är!

Viking Jonsson (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland

Anne-Marie Wigertz (M) vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45