Meny

Så ska Sörmland vara år 2020

Dagens debatt. Den nu så omdebatterade regionfrågan i all ära men oavsett vilka Sörmland ska gifta sig med i framtiden, om vi ska ingå månggifte eller bara hålla oss till någon, så har vi i länet en hel del utmaningar framför oss.

Det står alldeles klart sedan vi nu påbörjat arbetet med att uppdatera den regionala utvecklingsplanen för Sörmland, den så kallade Sörmlandsstrategin. Där framkommer bland annat att vi behöver öka sysselsättningen, höja utbildningsnivån och förbättra folkhälsan. Det här är naturligtvis inte några överraskningar som vi har kommit på nu men jag tror mig veta att det finns flera drivande politiker i länet som hade hoppats att vi hade kommit längre i dag.

Därför är det också viktigt att vi förenas om vilka krafttag vi ska ta för att nå ett än bättre levnadsklimat i Sörmland år 2020.

Den nya visionen för Sörmland säger också att det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. I praktiken innebär det att vi koncentrerar oss till tre insatsområden där det ska vara möjligt att leva, verka och växa i vårt län.

I Sörmland ska det med andra ord finnas god tillgång till hållbara och attraktiva livsmiljöer. Det innebär tillgång till bostäder, natur, service, kultur och en bra miljö som ger förutsättningar för ett fungerande vardagsliv.

Det innebär också att det ska finnas bra möjligheter till arbete och kommunikationer. Det betyder att invånarna har tillgång till stora och breda arbetsmarknader och att det i Sörmland finns hållbara transporter och kommunikationer för regionens invånare och företag.

Men det är också viktigt att det finns ordentliga förutsättningar för utbildning, entreprenörskap och innovationer vilket innebär möjligheter till ett livslångt lärande. I Sörmland vill vi även ha ett attraktivt och hållbart företagsklimat där företag startas och växer och innovationer utvecklas.

För att göra detta möjligt har vi ägnat en stor del av förra året åt att se efter hur det ser ut i länet i dag och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. När vi nu vet både det ena och det andra är det dags att ta fram en strategi över hur vi ska gå tillväga för att uppnå våra mål vilket vi tänker ägna det närmaste halvåret åt.

I det arbetet ser vi gärna att så många sörmlänningar som möjligt deltar. Det kan man bland annat göra genom att gå in på regionförbundets hemsida och uttrycka sina åsikter om hur man vill ha det framtida Sörmland.

Under våren återkommer vi också till de hundratals sörmlänningar som deltagit i alla de arbetsgrupper som varit med om att formulera målen för vårt arbete.

I höst räknar vi med att den nya regionala utvecklingsplanen, den nya Sörmlandsstrategin, kan antas av styrelsen för Regionförbundet Sörmland och i egenskap av dess ordförande så hoppas jag att du på ett eller annat sätt har varit delaktig.

För Sörmland – i tiden!

Viking Jonsson (S)
Ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45