Meny

Så ska Sörmland vara år 2020!

I Katrineholms-Kuriren hade jag för en tid sedan ett debattinlägg publicerat som handlade om den så kallad regionfrågan. Glädjande nog har regionfrågan sedan dess, och även dessförinnan, debatterats en hel del, både på insändarsidorna och på nyhetsplats. Sörmland, Västmanland och Örebro ämnar nu lämna in en ansökan om regionbildning. Fortfarande är dörren öppen för att både Uppsala och Östergötland kan ansluta om de vill. Landstinget har frågan på remiss hos samtliga kommuner som ska svara senast den 13 januari. Därefter beslutar landstingsfullmäktige om att skicka in ansökan om regionbildning till regeringen i slutet av januari.

Publicerad i Katrineholms Kuriren den 2 januari 2012.

Oavsett utgång i regionfrågan så har vi ett annat mycket viktigt arbete framför oss som har påbörjats i år och som fortsätter under större delen av nästa år. Det handlar om hur Sörmland ska formas i framtiden och hur det ska se ut i vår del av världen år 2020.

Våren 2007 antog den dåvarande regionstyrelsen ett regionalt utvecklingsprogram som kallades ”Sörmland - helt enkelt!”. Trots att det bara är knappt fem år sedan är inte alla delar i utvecklingsprogrammet längre aktuella. Vi lever, som bekant, i en föränderlig värld och då kunde vi inte förutse varken de ekonomiska eller finansiella världskriser som vi fått leva med de senaste åren.

Av det skälet har den nya regionstyrelsen nu beslutat sig för att se över den nuvarande strategin och uppdatera den så gott det går. Om knappt ett år räknar vi med att presentera ett nytt program som ska bygga på en analys hur det ser ut i regionen idag.

Tanken är att vi ska visa vilka värden och förutsättningar som går att bygga vidare på i Sörmland och vilka utmaningar som regionen står inför när det gäller att skapa en välmående region. Under hösten har många varit med om att formulera mål för hur Sörmland ska vara år 2020 och vilka som är de viktigaste strategiska utmaningarna för att nå hållbar tillväxt och utveckling i länet.

Länets ledande politiker har nu kommit så långt att vi kommit överens om en ny vision för Sörmland: ”Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland”. I klartext innebär det att ”År 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm–Mälarregionen. Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service. Här har vi ett gott liv.”

Men än är vi inte där. Vi har en bit kvar innan vi har infriat visionen. Men med tanke på det engagemang som regionfrågan väckt så skulle jag återigen, i egenskap av regional företrädare, gärna vilja veta vad sörmlänningarna i gemen tycker om Sörmlands fortsatta utvecklingsmöjligheter.

Jag ser fram emot era synpunkter och hoppas att ni kommer att vara en del av detta arbete som kräver insatser från många för att tanken om ett bättre Sörmland ska bli verklighet.

Viking Jonsson (S)
ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45