Meny

Sörmländsk sommarskola lockar deltagare från hela Europa

Den här veckan kommer Nyköping och Sörmland att välkomna ett 100-tal ungdomar och regionala politiker och tjänstemän från inte mindre än 16 länder, varav Kanada är det mest avlägsna. De ska delta i den sex dagar långa sommarskola som Regionförbundet Sörmland arrangerar tillsammans med AER som är förkortningen för The Assembly of European Regions som är det största oberoende nätverket för regionala instanser i ett brett Europa. Över 250 regioner från 35 länder ingår i detta nätverk varav Regionförbundet i Sörmland är en.

Publicerad i Eskilstuna Kuriren den 19 augusti 2013

Temat för årets sommarskola är "Grön tillväxt – regioner mot ett resurseffektivt Europa" där betoningen ligger på energibesparingar och hållbara transporter. Av de drygt 100 deltagarna är knappt hälften ungdomar mellan 18 och 30 år varav sju kommer från Sörmland.

Grunden för temat på sommarskolan är EUs tillväxtstrategi ”EU2020” med goda exempel från ett tidigare EU-projekt som regionförbundet varit ansvarigt för, nämligen ”EU2020 Going Local” som omfattade totalt 14 regioner i Europa och som avslutades under förra året.

Sommarskolan kommer att bestå av en rad olika workshops, föreläsningar och studiebesök på olika platser i länet.

Den officiella öppningen äger rum på tisdag den 20 augusti i Landstingssalen i Nyköping med att regionförbundets ordförande Viking Jonsson hälsar välkommen tillsammans med AERs president Hande Özsan Bozatli från Turkiet. Utöver tre olika workshops under förmiddagen kommer denna dag även att ägnas åt ett studiebesök på Öknaskolan där rektor Ann-Charlotte Lindberg-Thompson tar emot.

Onsdagen den 21 augusti kommer ungdomsnätverket av AER att svara för en del av dagens program som ägnas åt gröna jobb på Pelles Lusthus i Nyköping och där ungdomarna har en workshop som handlar om gröna handlingar.

Målet med sommarskolan är för övrigt att:

  • Erbjuda ökade kunskaper när det gäller energibesparingar och hållbara transporter
  • Utbyte av goda erfarenheter
  • Sammanlänka EU:s och AER:s strategier
  • Inspirera till utbildning, arbetstillfällen och nya projekt
  • Upprätta en handlingsplan för att ta med sig hem

Från arrangörernas sida ser vi detta tillfälle som en spännande utmaning för Sörmland och hoppas att det blir en innehållsrik vecka för alla som deltar och för de sörmlänningar som kommer i kontakt med sommarskolan på ett eller annat sätt!

Magnus Leivik och Christer Kax Sundberg
Regionförbundet Sörmlands representanter i AER

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland

Ledamot i regionstyrelsen

Ledamot i regionstyrelsens beredning för jämlik hälsa

Skicka e-post
Telefon: 070-875 52 22