Meny

Sörmland har något för alla

I Eskilstuna-Kuriren den 4 juli kunde man läsa en nyhetsartikel med rubriken Tufft förverkliga turiststrategi. Där intervjuades turistföretagaren Fredrik Åström som bland annat driver Gripsholms värdshus i Mariefred.

Publicerad i Eskilstuna Kuriren den 18 augusti 2012

I artikeln flaggar han för att Sörmland måste marknadsföras gemensamt på en regional nivå. Han uttrycker även glädje över att regionförbundet tagit sig an uppgiften att locka fler utländska turister till länet.

Fredrik Åström konstaterar också att Skavsta flygplats egentligen är vår största turistattraktion och att utmaningen därför är att få turisterna att stanna kvar i Sörmland och inte ge sig av till Stockholm direkt när de landar.

Men den näst största tillgången i länet är faktiskt vår närhet till Stockholm vilket innebär att en timmes bilresa från Stureplan kan man både jaga, fiska och paddla. Den som vill kombinera storstadsliv med naturupplevelser har mycket att hämta både här och där.

Vi vet också att turistnäringen vuxit i Sverige de senaste tolv åren. Det gäller även Sörmland även om vi noterade en viss nedgång förra året. Och det som uppskattas allra mest är just mångfalden – att det finns något för alla.

Men enligt Peter Terpstra, turismanalytiker på Tillväxtverket, kan vi ta emot ännu fler turister vilket självklart också gäller Sörmland, i synnerhet då såväl omsättningen som antalet sysselsatta har minskat jämfört med tidigare år.

Enligt Ola Nilsson, vd för Sörmlands Turismutveckling, måste vi erbjuda färdiga paket eller produkter på fler områden. Det måste skapas nya säsonger där till exempel tyska turister lockas av såväl Luciafirande som kräftskivor.

Här kommer Regionförbundet Sörmland in eftersom vi har tagit fram Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring för 2013–2023 med underrubriken Det välkomnande Sörmland – en attraktiv och tillgänglig destination av Stockholms storstadsområde. Det är dessutom vårt uppdrag att se till att denna strategi förverkligas, tillsammans med turismnäringen, länets nio kommuner och landstinget.

I strategin slår vi bland annat fast att Sörmlands övergripande mål är att:

  • Besöksnäringen ska fördubblas på tio år
  • Sörmland är en av Sveriges 35 internationella destinationer år 2020
  • Hållbarhet är en viktig ledstjärna i utvecklingsarbetet

I mitten av maj hade ett 30-tal politiker och högre tjänstemän från samtliga kommuner och landstinget möjlighet att studera hur det ser ut på plats när vi genomförde vår årliga ledningskonferens till Åre. Temat var Vad kan vi i Sörmland lära av Jämtland/Åre?

Och även om vi inte har någon Åreskuta så finns det andra förutsättningar som underlättat framgångarna i Åre som vi kan dra lärdom av som en gemensam målsättning och ett idogt samarbete från alla parter.

Sörmland har dessutom nu fått chansen att bli ytterligare en av sex destinationer som ska marknadsföras internationellt av Visit Sweden. Det finns 15 i dag och inom ett par år ska Sverige ha 35 sådana internationella destinationsmål.

Låt Sörmland bli ett av dem!

Viking Jonsson
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45