Meny

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer

Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ger de människor som redan bor här ett gott liv.

Publicerad i Folket den 27 januari 2013

Så inleds den fjärde målbeskrivningen i den nyligen antagna Sörmlandsstrategin som är länets regionala utvecklingsplan som ska gälla fram till år 2020. Den fortsätter:

"För att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer måste vi tänka på sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. Begreppet attraktiv livsmiljö innefattar ett samspel mellan funktionell och emotionell attraktivitet."

Det betyder såväl möjligheter till arbete som utbud av offentlig och privat service, infrastruktur med mera. Den andra delen handlar om "mjuka" värden som identitet, natur, kultur och socialt kapital.

När det gäller de mjuka delarna handlar det också om människors möjlighet att vara delaktiga och påverka för att främja integrering och motverka diskriminering. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

En hållbar utveckling är också viktig för att värna om kommande generationers rätt till en god livsmiljö. Vad som är attraktivt beror självklart på vem man är, vilka förutsättningar man har och vad man gör. Attraktiviteten kan dessutom vara olika för den som bor i, arbetar i eller besöker Sörmland och här har vi en stor utmaning i sig, att arbeta med attraktivitet för olika grupper.

På vår åtgärdslista står även en förbättrad infrastruktur, det vill säga bättre vägar och fungerande järnvägsnät. Detta gör det möjligt att bo på en liten ort i Sörmland och samtidigt ha tillgång till storstadens utbud av arbete och fritidsaktiviteter. Genom att förbättra infrastrukturen och möjligheterna att resa med olika trafikslag kan Sörmlands attraktivitet öka ytterligare.

Andra avgörande aspekter på en bra livsmiljö är naturligtvis boendemiljön och där vet vi redan nu att det råder bostadsbrist i sju av länets kommuner. Här är det dessutom oerhört viktigt att arbeta för ett integrerat boende.

Hur ska vi då uppnå målet om ett län med hållbara och attraktiva livsmiljöer?

Jo, genom tre olika strategier som de ledande politikerna i länet gemensamt tagit fram, det vill säga styrelsen för Regionförbundet Sörmland där samtliga kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i alla kommuner, och landstinget i länet, ingår.

De tre strategierna är:

 • En hållbar och attraktiv boendemiljö
 • En god och jämlika hälsa hos sörmlänningarna
 • Förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturliv

Frågan är då hur vi följer upp de olika strategierna och ser vilken verkan de faktiskt gör. Det ska bland annat ske genom att vi följer utvecklingen av följande områden:

 • Inflyttning i olika grupper
 • Utvecklingen på bostadsmarknaden
 • Behov jämfört med utbud av bostäder
 • Närhet till grönområden
 • Ett regionalt perspektiv på kommunernas och landstingets befintliga uppföljning inom området
 • Valdeltagande
 • Jämställdhetsindex
 • Jämförelser av olika satsningar på kultur och fritid
 • Studier av de regionala förutsättningarna för en rik fritid

Här är vi flera som delar på ansvaret för att strategierna genomförs och följs upp. Det gäller inte minst länets nio kommuner och landstinget men också länsstyrelsen och den nybildade kollektivtrafikmyndigheten har ansvar för att Sörmlandsstrategin 2020 är verklighet år 2020!

Viking Jonsson (S) Ordförande, Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45