Meny

"Sörmland stakar ut vägen till en ny region?"

Till vilken region ska Sörmland höra i framtiden? Ska vi gå ihop med Västmanlands och Örebro län? Eller ska den nya regionen även omfatta Östergötland efter att de visat intresse av att bilda region med oss? Och hur blir det med Uppsala, ska de vara med eller fortsätter de att lura i vassen?

Publicerad i Södermanlandsnyheter den 6 december 2011

Ja, det är några av de frågor som vi har att ta ställning till sedan Örebro och Västmanland blivit lite skeptiska sedan Östergötland sträckt ut en hand till oss. Argumentet är att Östergötland kommit in för sent på banan och i den frågan har jag bara en uppfattning; det är så dags att säga nu!

Som de flesta redan vet så har landstingen i Örebro, Västmanland och Sörmland redan börjat skissa på en ansökan om att få bilda en gemensam region den 1 januari 2015. Men än så länge håller vi, som sagt, dörren öppen även för Uppsala. Men regionfrågan är, såväl i Sörmland som i övriga landet, just nu som börsen i Stockholm, nya bud praktiskt taget varje dag!

Men att det äntligen börjat röra på sig beror på att socialdemokraterna i Södermanland, Örebro och Västmanland kommit överens om att driva frågan vidare. Samtidigt beslutade vi att bjuda in Östergötland och Uppsala. Sedan dess har de politiska majoriteterna i de tre landstingen blivit överens och nu ska underlaget som respektive fullmäktigeförsamlingar och kommuner ska ta ställning tas fram. Målsättningen är att ha ansökan klar till den 31 januari då tidsfristen går ut för att statens utredare Mats Sjöstrand ska ta med önskemålen i sitt förslag till hur den statliga delen av landet ska delas in i framtiden.

Men regionfrågan är inte bara en het fråga för politikerna. Det var en lika angelägen fråga för företagare, organisationer, föreningar, banker och myndigheter när regionförbundet bjöd in till ett heldagsseminarium för en tid sedan.

Men vad är det då regionfrågan handlar om och hur berör den mig som sörmlänning? Jo, det handlar till exempel om hur vi kan underlätta för stockholmare att flytta till Sörmland men ändå arbeta kvar i Stockholm. Eller hur vi kan förbättra kollektivtrafiken så att fler sörmlänningar får tillgång till en större och bättre fungerande arbetsmarknad?

Detta berör allt fler med tanke på att arbetsmarknadsområdena blir allt större och fler väljer att pendla till och från arbetet. Idag är det inte mindre 32 000 sörmlänningar som pendlar dagligen vilket är 27 procent av den arbetande befolkningen i länet.

Därför vill jag gärna, i egenskap av regional företrädare, uppmuntra fler att delta i dessa diskussioner som kommer att vara avgörande för hur det blir att bo och arbeta i Sörmland i framtiden.

I den diskussionen ser vi gärna att så många sörmlänningar som möjligt deltar och gör sin röst hörd!

Med anledning av detta har Regionförbundet Sörmland också tagit fram en särskild rapport som heter ”Inför Sörmlands vägval i regionfrågan” som du, som är intresserad, kan hitta på regionförbundets hemsida www.region.sormland.se

Viking Jonsson (S)
Ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45