Meny

Sörmland startar resan mot en ny region

Till vilken region ska Sörmland höra i framtiden? Ska vi ”bara” gå ihop med Västmanland och Örebro? Eller ska den nya regionen även omfatta Uppsala och Östergötland? Det är nu upp till politikerna i Östergötland och Uppsala att ta ställning till sedan vi andra tre redan har börjat skissa på ansökan om att få bilda en gemensam region den 1 januari 2015. Men än så länge håller vi dörren öppen för de andra två.

Publicerad den 15 november 2011 i tidningen Folket och i Katrineholms Kuriren den 16 november.

Regionfrågan i övriga landet är just nu som börsen i Stockholm, nya bud varje dag!

Men att det nu äntligen har börjat röra på sig i denna fråga beror på att socialdemokraterna i Södermanland, Örebro och Västmanland kom överens om att driva frågan vidare för ett par veckor sedan. Samtidigt beslutade vi att även bjuda in Östergötland och Uppsala om de kunde tänka sig att vara intresserade. Sedan dess har dessutom de politiska majoriteterna i de tre landstingen blivit överens och nu ska underlaget som respektive fullmäktigeförsamlingar och kommuner ska ta ställning till tas fram.

Målsättningen är att ha ansökan inlämnad och klar till den 31 januari då tidsfristen går ut för att statens utredare Mats Sjöstrand ska kunna ta med önskemålen i sitt förslag till hur den statliga delen av landet ska delas in i framtiden.

Men regionfrågan är inte bara en het fråga för politikerna. Det visade sig vara en lika angelägen fråga för företagare, organisationer, föreningar, banker och myndigheter när regionförbundet bjöd in till ett heldagsseminarium i frågan för en tid sedan.

Men vad är det då som regionfrågan handlar om och hur berör den mig som sörmlänning?

Jo, det handlar till exempel om hur vi kan underlätta för stockholmare att flytta till Sörmland men ändå arbeta kvar i Stockholm. Eller hur vi kan förbättra kollektivtrafiken så att fler sörmlänningar får tillgång till en större och bättre fungerande arbetsmarknad.

Detta berör allt fler med tanke på att arbetsmarknadsområdena blir allt större och fler och fler väljer att pendla till och från arbetet. Idag är det inte mindre än 32 000 sörmlänningar som pendlar dagligen vilket är 27 procent av den arbetande befolkningen i länet.

Därför vill jag gärna, i egenskap av regional företrädare, uppmuntra fler att delta i dessa diskussioner som kommer att vara avgörande för hur det blir att bo och arbeta i Sörmland i framtiden.

I den diskussionen ser vi gärna att så många sörmlänningar som möjligt deltar och gör sin röst hörd!

Med anledning av detta har Regionförbundet Sörmland också tagit fram en särskild rapport som heter ”Inför Sörmlands vägval i regionfrågan” som du, som är intresserad, kan hitta på regionförbundets hemsida http://www.region.sormland.se

Viking Jonsson (S)
Ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45