Meny

Sörmland tar strid för Oxelösunds hamn

Utvecklingen inom gruvindustrin i Sverige är högaktuell. Det gäller inte bara den nyplanerade gruvbrytningen i Pajala­ och den utökade gruvdriften i såväl Malmberget som Kiruna utan nu har dessa satsningar även spritt sig till våra breddgrader.

Publicerad på ekuriren.se den 14 september 2012

Det innebär att det vid flera av våra mellansvenska gruvor pågår förberedelser­ för att återuppta gruvdriften. Detta får positiva konsekvenser för exporten, arbetsmarknaden och transportsystemet.

Det är också temat för seminariet­ som Regionförbundet Sörmland arrangerar­ i dag, fredagen den 14 september, i Eskils­tuna. Seminariet riktar sig till olika­ intressenter och experter hos staten­, de berörda landstingen, kommunerna, industrin och aktuella delar av närings­livet i Mellansverige.

Särskilt fokus ligger på transportfrågorna eftersom Trafikverket har förordat Oxelösunds hamn som det bästa alternativet­ för att ta emot malm från tre gruvor i Bergslagen vilket gör att flera län i Mellan­sverige är berörda. De aktuella gruvföretagen är Grängesbergs Iron som redan bestämt sig för Oxelösund samt Nordic Iron Ore och Dannemora Mineral.

I maj i år läste vi i Södermanlands Nyheter ”Malmtransport kan ge Oxelösund 50 nya jobb” och några dagar senare hade Dalarnas Tidning rubriken ”Sörmland tar strid för viktig gruvhamn”. Inte något av dessa påståenden är fel, snarare tvärtom. Faktum är att förutsättningarna för att ta emot flera miljoner ton malm finns redan. Framtida malmtransporter från flera gruvor i Dalarna kan dessutom innebära en fördubbling av aktiviteten i Oxelösunds hamn.

Trafikverket förespråkar Oxelösund för Gävle. Utgångspunkten har varit järn­vägarnas kapacitet och även om båda banorna har begränsningar så är förutsättningarna till Oxelösund något bättre­. Förutsättningen är dock att staten är beredd att satsa på järnvägen mellan Ludvika­ och Grängesberg och Oxelösund.

Frågan är vad vi kan göra för att underlätta att dessa transporter blir möjliga. Den nuvarande TGOJ-banan kan fungera inledningsvis men behöver förstärkas när det gäller såväl bärighet som kapacitet för att klara tunga transporter. I dag är banorna i så pass dåligt skick att de bara kan ta halvfulla vagnar.

I dagsläget tar Oxelösunds hamn emot cirka fem miljoner ton gods per år och 2015 räknar gruvorna i Grängesberg och Ludvika med att leverera ytterligare fem miljoner ton anrikad malm. Det som saknas är en effektiv lossningsstation för tåge­n samt en anpassning av kajerna för att klara en sådan volym.

Men de förändringar som behöver göras­ betraktas som relativt små och totalt rör det sig om investeringar på cirka­ 350 miljoner kronor. Till saken hör också att Oxelösunds hamn ursprungligen byggdes för just den typen av transporter.

Viking Jonsson (S)
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45