Meny

Strategi för Sörmland

"Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland." Så lyder den nyligen antagna visionen för länet som politikerna i Regionförbundet Sörmlands styrelse enats om.

Publicerad i Katrineholms Kuriren den 29 augusti 2012

I den slår vi fast att ”år 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, växa och verka i. Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen.”

Visionen säger också att ”Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service, här har vi ett gott liv.”

Men hur ska denna vision uppnås? Jo, genom en ny strategi som säger hur vi ska arbeta och förhålla oss för att uppnå de uppsatta målen i Sörmlandsstrategin 2020. Hur kan vi då få mer verkstad i Sörmland? Vilka ska göra vad för att visionen ska bli verklighet? Och hur arbetar vi tillsammans?

Det är några av de frågor som Sörmlands aktörer ska diskutera på Safiren i Katrineholm i dag när remissversionen av den nya Sörmlandsstrategin behandlas. Konferensen är ett diskussionsforum där olika aktörer ska mötas för att diskutera innehållet i och komma med synpunkter på förslaget till strategi.

För oss politiker är det viktigt att veta vad alla berörda tycker och tänker. Det gäller såväl innehållet i form av mål och strategier som de verktyg som föreslås för genomförandet av strategin. Dagens diskussion och utfall blir också ett viktigt inspel till regionstyrelsen som behandlar de inkomna remissvaren och fattar beslut om slutprodukten senare i höst.

Förslaget till strategi sätter fokus på fyra prioriterade mål som är särskilt viktiga för utvecklingen i – och av – Sörmland.

Målen är följande:

  • I Sörmland är det enkelt att få rätt utbildning och arbete. Det är enkelt för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens.
  • Sörmland har starka samband med omvärlden.
  • Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  • Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Genom Sörmlandsstrategin vill vi samla kraft och kompetens till länet. Därför består den också av vad vi kallar för ett regionalt arbetssätt. Det innebär att strategin ger det regionala perspektiv som har avgörande betydelse för Sörmlands förmåga, framgång och framtid.

Det är med andra ord viktigt att vi drar åt samma håll och arbetar tillsammans i regionen. Vi räknar därför med att du vill delta i det arbetet!

Viking Jonsson (S)
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45