Meny

”Utveckling sker i samråd med kommunerna”

Svar till Magnus Johansson, avgående ordförande i Länstrafiken, Sörmland: ”Åsa Kullgren har agerat med kraft i trafikfrågorna”. Så lyder rubriken på en debattartikel i Södermanlands Nyheter den 3 mars. Artikeln är undertecknad av Magnus Johansson (MP), avgående ordförande i Länstrafiken Sörmland och kommunalråd Eskilstuna.

Publicerad den 18 mars 2011 i Södermanlands Nyheter

Det är i det stora hela en mycket välskriven och intressant artikel. Jag kan dessutom hålla med Magnus om att landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren har inlett sitt uppdrag på ett kraftfullt sätt, bland annat genom sitt agerande för att förbättra tågtrafiken för de boende i Sörmland.

Men på en högst väsentlig punkt har Magnus Johansson alldeles fel.

När han skriver landstinget så anser jag att det i stället borde stå Regionförbundet Sörmland.

Låt mig ta ett exempel: I slutet av artikeln skriver Magnus att ”genom att låta landstinget få fullt ansvar för kollektivtrafiken, och då inte minst tågtrafiken, kan Sörmlands ställning stärkas.” Där vill jag i stället hävda att regionförbundet bör få fullt ansvar för kollektivtrafiken, och då inte minst tågtrafiken, så att Sörmlands ställning kan stärkas. Jag vill också understryka att landstinget faktiskt också är medlem i regionförbundet och därmed kan dra nytta av övriga medlemmar i sin ambition att utveckla till exempel tågtrafiken.

Han skriver också att ”det kan vara oroande för en kommun att lämna över ansvar till landstinget” och det kan jag, som före detta företrädare för en liten kommun, hålla med om att det verkligen är. Därför vill jag inte heller följa hans uppmaning om att Sörmlands kommuner ska visa tillit till Landstinget i den här frågan.

Länet består nämligen av såväl kommuner som landsting och ska vi klara kollektivtrafikens framtida planering och finansiering så måste länets nio kommuner och landstinget sitta vid samma bord och fatta beslut om såväl trafikplanering som finansiering. Jag är fullt medveten om att landstinget idag står för ungefär hälften av finansieringen men det är viktigt att påminna om att det faktiskt är kommunerna i länet som står för den andra halvan.

Självklart vill kommunerna vara med och påverka besluten. Den gemensamma lösningen från länet när det gäller satsningarna på Citytunneln, de olika stambanorna och medfinansieringen av detta har tidigare lösts i vårt gemensamma organ, det vill säga regionförbundet och så vill jag och många med mig att det ska fortsätta att vara.

Därför bör detta framgångsrika samarbete fortsätta genom att lägga den framtida trafikmyndigheten, som ska ha det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i länet, i Regionförbundet Sörmland och vi ska solidariskt, som vi har gjort tidigare, lösa problemen och finansieringen där.

Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i länet måste ske i samförstånd mellan landstinget och kommunerna. Att ett kommunalråd avsäger sig möjlighet till inflytande i denna fråga är inte möjligt. Det bästa exemplet på det är Sörmlandspilen. Hade inte kommunalråden i Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta haft möjlighet till inflytande utan beslutet legat enbart hos landstinget så hade inte Sörmlandspilen funnits i dag.

Om vi vill utveckla länet och kollektivtrafiken måste vi göra det gemensamt med länets samtliga kommuner och landsting.

Viking Jonsson (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland och styrelseledamot i Länstrafiken

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45