Meny

Vill Stockholm ha oss eller inte?

Den nya indelningen av färre regioner i Sverige. Det är en av de absolut största utmaningarna som länet och Regionförbundet Sörmland nu står inför.

Publicerad den 5 mars 2011 i Södermanlands Nyheter 

Efter en dryg månad på posterna som ordförande och vice ordförande för Regionförbundet Sörmland börjar vi nu känna oss lite varma i kläderna och börjar också få klart för oss vad våra medlemmar, det vill säga länets kommuner och landstinget, vill att vi prioriterar.

Så sent som den 23 februari var vi samlade till styrelsemöte på Båsenberga i Vingåkers kommun och där fick vi en mycket intressant dragning av regeringens egen utredare Mats Sjöstrand som gav oss senaste nytt när det gäller regionfrågan och den framtida indelningen av färre regioner än vad vi har län idag.

Dagen innan hade vi också träffat den tremannadelegation som Sveriges kommuner och landsting utsett för att resa land och rike runt för att känna av läget i regionfrågan. Deras rapport, som enbart är en redovisning och inte något ställningstagande, kommer att presenteras den 3 mars på ett seminarium i Stockholm.

Och även om det är mycket som fortfarande är oklart i den här frågan så råder det ingen som helst tvekan om att det i alla fall har börjat röra sig i ämnet. Den som följt debatten under flera år vet också att Sörmland väldigt gärna vill gå samman med Stockholm. Det har bland annat sin förklaring i att alla Sörmlands kommuner har invånare som pendlar till Stockholm för att arbeta. Och omvänt.

Vid något tillfälle har vi till och med utmanat vår huvudstad med att säga att det vore synd att isolera Stockholm från oss andra, det vill säga; vi är visserligen beroende av Stockholm men de är också beroende av oss när det till exempel gäller möjlighet att få tag på bra bostäder men också kompetent personal.

Problemet är bara att vi i Sörmland inte vet vad stockholmarna vill. Det finns signaler som säger att de inte är intresserade av att bilda en region med Sörmland men det är inte heller någon instans eller politiker som har stängt dörren helt och hållet. Det betyder att vi just nu befinner oss i ett slags vakuum där många passar på varandra.

Det är därför upp till oss politiker i länet att ta reda på vad våra partikamrater i Stockholm anser i frågan. I den bästa av världar inser alla att de behöver Sörmland och kan se oss som ett komplement. Om så inte är fallet är det hög tid att vi får veta det så att vi kan börja planera för plan B.

För så länge vi inte får något definitivt besked från Stockholm så är det ingenting annat som gäller. Det var länets ledande politiker rörande överens om när vi träffades senast!

Viking Jonsson, (S), Ordförande, Regionförbundet Sörmland

Anne-Marie Wigertz, (M), Vice ordförande, Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45