Meny

2015

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2015-11-26 Ostlänkenbygget – snabbspår till jobb för Sörmlands invånare

Betydande jobbchanser och affärsmöjligheter tack vare bygget av Ostlänken – närmare bestämt 19 000 jobb i bara själva byggandet – är vad vi kan se framför oss. Byggstarten ligger runt hörnet och är planerad till 2017. Det innebär att det är hög tid för alla företagare, utbildare och politiker att börja planera sin verksamhet kopplad till Ostlänkenbygget. Detta för att dra mesta möjliga nytta av alla möjligheter som landar i länet.

Läs mer

2015-11-19 Samling för integration

Vi lever i en orolig tid. Just nu flyr många undan krig, förtryck och förföljelse och söker trygghet i Europa, i Sverige och i Södermanland. De är precis som de flesta av oss. Skillnaden är att de varit på flykt i veckor och månader för att ta sig till Sverige och möjligheten till ett tryggt liv.

Läs mer

2015-10-15 Fler bostäder med regionalt och nationellt stöd till kommunerna

Staten och regionerna bör stötta kommunerna i deras uppdrag att planera för nya bostäder. Det föreslår Bostadsplaneringskommittén, som pekar på brister i samordningen med infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling. Vi uppmanar regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan att genomföra kommitténs förslag – för en effektivare bostadsförsörjning och mer livskraftiga regioner som kan stärka Sverige i en hårdnande global konkurrens. Det skriver företrädare för 15 regioner.

Läs mer

2015-08-21 Ung företagsamhet på framkant i Sörmland

Ung företagsamhet, UF, är en ideell förening som syftar till att ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF har funnits i Sverige sedan 1980 och närmare 300 000 elever har sedan dess drivit ett UF-företag. Regionförbundet Sörmland har ända sedan sin start 2003 stöttat UF i Sörmland och bidragit med ett årligt belopp på 275 000 kronor i form av ett verksamhetsstöd.

Läs mer

2015-06-29 Hur ser utvecklingstendenserna ut i Sörmland?

Hur ser utvecklingen ut när det gäller befolkningen, regionförstoringen och sysselsättningen i Sörmland? Det är några av de frågor som regeringen varje år vill ha svar på från bland annat Regionförbundet Sörmland och som vi därför är skyldiga att svara på. Hur ser då den senaste rapporten till näringsdepartementet ut?

Läs mer

2015-05-07 Urbanisering på gott och ont på årets största tvärpolitiska mötesplats i Mälardalen

Vad innebär urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen? Är ökad urbanisering oundviklig och vad händer då med regionens mindre orter? Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras idag när 300 ledande politiker och tjänstemän från hela Stockholm-Mälarregionen träffas på Rosvalla idag, den 7 maj.

Läs mer

2015-02-04 Betydelsefulla satsningar på infrastrukturen i länet

Flertaliga besök av dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter -Svärd, uppvaktning på näringsdepartementet, klartecken för Ostlänken och en ny cykelstrategi för hela länet. Det är bara några av de hållpunkter som vi kan blicka tillbaka på när vi nu summerar Regionförbundet Sörmlands satsningar på infrastrukturen, kollektivtrafiken och den övriga samhällsplaneringen under den senaste mandatperioden.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58