Meny

Ostlänkenbygget – snabbspår till jobb för Sörmlands invånare

Betydande jobbchanser och affärsmöjligheter tack vare bygget av Ostlänken – närmare bestämt 19 000 jobb i bara själva byggandet – är vad vi kan se framför oss. Byggstarten ligger runt hörnet och är planerad till 2017. Det innebär att det är hög tid för alla företagare, utbildare och politiker att börja planera sin verksamhet kopplad till Ostlänkenbygget. Detta för att dra mesta möjliga nytta av alla möjligheter som landar i länet.

Det är också bakgrunden till den stora konferens som arrangeras i Nyköping idag av oss som företräder Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning. Vi har bjudit in företrädare för offentlig och privat sektor för att prata om hur vi i Sörmland ska arbeta för att klara av behoven av olika kompetenser i samband med detta mycket omfattande bygge.

Vilka är det då som i första hand kommer att efterfrågas? Jo, betongarbetare, anläggningsmaskinförare och anläggningsarbetare kommer att behövas men också de som arbetar med bland annat projektledning och projektering.

Hur troligt är det då att jobben kommer Sörmland till del? (Här saknas en text som ska tas från WSPs rapport som kommer i början av nästa vecka.)

Oavsett var arbetskraften kommer att rekryteras ifrån så ska alla ändå äta, sova och utnyttja olika serviceinrättningar här i länet vilket innebär att ytterligare personer får arbete som en följd av detta.

Det innebär att Ostlänken betyder chanser till arbete men också behov av arbetskraft. Brist på rätt utbildad arbetskraft kan försena byggandet. Som det ser ut nu kommer vi att hamna i en bristsituation om vi inte gör något. Dessvärre är intresset för att utbilda sig till de efterfrågade jobben inte tillräckligt högt. Här kan vi bland annat lära av det tyska lärlingssystemet som vi hade förmånen att studera lite närmare under vår studieresa till Tyskland tidigare i år.

Där har yrkesutbildningarna en god status. Yrkeskompetens värdesätts och företagen tar samhällsansvar i att uppfostra unga lärlingar i arbetslivskunskap. Kompetensberedningen vill därför, tillsammans med länets företag och organisationer, arbeta vidare med hur vi kan få större intresse för yrkesutbildningar.

Därför är det nu som företagare, utbildare och politiker behöver börja planera sin verksamhet kopplad till Ostlänkenbygget.

Ett första steg i det arbetet tar vi idag genom att arrangera Kompetensforum där företrädare från fack, näringsliv, myndigheter och kommuner träffas för att diskutera lösningar för en bättre kompetensförsörjning i länet. Kan du också bidra till att så många som möjligt av de här arbetstillfällena kommer Sörmland till del?

Catharina Fredriksson (S)
Ordförande i Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning
 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-12-15

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58