Meny

Urbanisering på gott och ont på årets största tvärpolitiska mötesplats i Mälardalen

Vad innebär urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen? Är ökad urbanisering oundviklig och vad händer då med regionens mindre orter? Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras idag när 300 ledande politiker och tjänstemän från hela Stockholm-Mälarregionen träffas på Rosvalla idag, den 7 maj.

Urbaniseringens utmaningar och möjligheter är alltså temat på årets Mälarting som är årets största tvärpolitiska mötesplats i vår region. Varför flyttar folk egentligen? Hur ser urbaniseringstrenderna ut och vad gör en plats attraktiv? Det är ytterligare några frågor som kommer att dryftas.
Idag kommer också Bo Wictorin, analytiker på Regionförbundet Sörmland, att presentera en färsk rapport om den regionala utvecklingen – befolkning, flyttmönster och flerkärnighet i Östra Mellansverige.
Hur ser då situationen ut idag? Jo, vi vet att våra kärnstäder runt om i Stockholm-Mälarregionen växer så det knakar. År 2050 förväntas befolkningen i Östra Mellansverige uppgå till över fem miljoner invånare – vad innebär det för regionens utveckling?
Vi vet också att Sörmland har ett unikt läge, insprängt mellan Mälaren och Östersjön, med flera kommuner med stark befolkningsökning och med ett alldeles fantastiskt naturliv. Här möts Södra och Västra Stambanan i Katrineholm och närmare 2,2 miljoner resenärer flyger varje år från Skavsta flygplats. För Sörmland är goda kommunikationer en viktig pusselbit i vår framtid.
Men att leva i en tillväxtregion ställer inte bara krav på jobb utan på bostäder. Vi vet att det behövs bostäder för de som flyttar till vår region, för att söka en ny framtid och ett jobb. Men det finns också ett skriande behov av bostäder för unga som söker sitt första egna boende och de som planerar att bilda familj.
Inlåsningseffekterna för människor som varken kan eller har möjlighet att byta bostad eller få en första hyresrätt kan leda till att vår huvudstad får en brist på 70 000 högutbildade år 2030 enligt en studie gjord av Stockholms läns landsting. Stockholm förväntas behöva uppemot 300 000 nya bostäder fram till 2030.
En Mälardalsregions som håller ihop kring de strategiska prioriteringarna är en av de viktigaste förutsättningarna för att jobben och tillväxten ökar i Sverige de kommande decennierna. Därför är till exempel Tågplan 2017, med ett gemensamt biljettsystem och tågtrafik anpassad för arbetspendling, en viktig politisk prioritering. Den skapar grundbulten i en region där bostad och arbete inte nödvändigtvis behöver vara på samma plats. Där man kan välja att bo i en mindre kommun och ha ett arbete i en annan stad.
För oss är Sörmland både stadens pulserande liv och en dag i skogen för att plocka svamp. Urbanisering ska inte mötas som ett hot utan ses som en möjlighet att skapa nya förutsättningar för ett gott liv. Det ska vi slå fast på dagens Mälarting på Rosvalla!
Åsa Kullgren, (S), ordförande för Landstinget Sörmland och vice ordförande för Mälardalsrådet
Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
Urban Granström, (S), ordförande i kommunstyrelsen i Nyköping

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58