Meny

Samling för integration

Vi lever i en orolig tid. Just nu flyr många undan krig, förtryck och förföljelse och söker trygghet i Europa, i Sverige och i Södermanland. De är precis som de flesta av oss. Skillnaden är att de varit på flykt i veckor och månader för att ta sig till Sverige och möjligheten till ett tryggt liv.

Att antalet asylsökande ökat kraftigt på kort tid är en utmaning för samhället och innebär ett ansträngt läge, framförallt för Migrationsverket och länets kommuner, men de flesta av oss berörs på något sätt, i yrket eller privat. I vårt län märks den ökade invandringen främst på att det anländer betydligt fler ensamkommande barn i jämförelse med tidigare år.

Många gör insatser utöver det vanliga för att alla som kommer ska få ett bra mottagande, ett mottagande som vi själva skulle vilja få i en akut situation. Många vill också ställa upp som gode män för de ensamkommande barnen.

Situationen som den nu ser ut blottar ett antal, sedan tidigare kända, strukturella utmaningar, både nationellt och lokalt: Vi behöver fler lärare, fler socionomer, fler gode män. Inte bara för de som nyligen kommit till Sverige utan också för de som bott här hela sina liv. Att hitta familjehem och boende är svårt. Vi har bostadsbrist i landet såväl som länet. De gode männen behöver utbildning, men överförmyndarna har svårt att hinna med. Det råder brist på lärare och socionomer.

Att vi känner till dessa svårigheter och har jobbat med dem tidigare erbjuder oss också möjligheter. Det gäller att vi nu, i detta ansträngda läge, tar oss tid att tänka framåt och tänka tillsammans. Komplexiteten i frågan kräver en bred samverkan mellan all spetskompetens vi har.

Alla människor behöver kunna försörja sig. Alla behöver någonstans att bo. Alla behöver en god hälsa. Alla som inte redan har en utbildning behöver någon sorts utbildning. Det är de absolut viktigaste delarna – jobb, bostad, hälsa och utbildning.

Låt oss se och utgå från att de nyanlända själva är del av lösningen, precis som vi är. De människor som kommer hit är precis så kapabla som de ges möjlighet att vara, på samma sätt som vi som redan bor här. Många är utbildade inom yrken där det råder arbetskraftsbrist. Många kommer att bli våra framtida arbetskamrater och kollegor, vänner eller lekkamrater. Precis som många av oss som bott här länge blev någons kollega, vän eller lekkamrat när vi kom från Finland, Balkan, Polen, Italien eller från någon plats i Sverige.

Integration bygger på ömsesidighet och dynamik. Vi har oändliga möjligheter att lära av varandra men vi behöver mötas och lära känna varandra, utmana varandra, ha olika åsikter och olika seder och vi behöver inse att det är just i dessa möten som dynamik och innovation uppstår.

Torsdagen 19 november bjuder vi in representanter från olika delar av samhället och Södermanland till ett seminarium och arbetsmöte för att se framåt och se möjligheter.

Vi ser det som ett steg av många för att samla alla länets krafter att tänka kreativt, lösningsfokuserat och långsiktigt för ett demokratiskt, sammanhållet Sörmland.

Liselott Hagberg, landshövding, länsstyrelsen i Södermanlands län

Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-12-18

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58