Meny

Ung företagsamhet på framkant i Sörmland

Ung företagsamhet, UF, är en ideell förening som syftar till att ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF har funnits i Sverige sedan 1980 och närmare 300 000 elever har sedan dess drivit ett UF-företag. Regionförbundet Sörmland har ända sedan sin start 2003 stöttat UF i Sörmland och bidragit med ett årligt belopp på 275 000 kronor i form av ett verksamhetsstöd.

Genom att driva ett UF-företag går eleverna igenom ett företags hela livscykel, från start till drift och avveckling. UF-företagande finns idag på nästan samtliga gymnasieskolor i länet.
Att det har varit en lyckad satsning framgår också av en nyligen presenterad utvärdering av insatser inom näringslivsområdet i Sörmland. Där framkommer bland annat att när det gäller UF-företagandet på gymnasiet så ligger Sörmland bland de främsta i landet, med en toppnivå på 32 procent av ungdomarna jämfört med ett rikssnitt på 20 procent.
Sörmland var också ett av de län som var först ut med ett utbildningskoncept även för grundskolan som riktade sig till elever i årskurs 2-5 och till elever i årskurs 6-9 vilket var möjligt tack vare ett samarbete med ett antal banker i länet.  Detta innebar i sin tur att UF i Sörmland nådde inte mindre än 5 500 elever i grundskolan genom sina båda koncept vilket var bäst i landet som sammantaget nådde ut till drygt 20 000 elever.
Intressant är också siffror som visar att ungefär hälften av UF-företagarna i Sörmland kan tänka sig att starta företag i framtiden. Drygt 20 procent av dessa instämmer helt och hållet med att deras UF-år bidragit till att de blivit mer intresserade av att starta företag i framtiden.
Och att det har gått bra för de unga, sörmländska företagarna är inte minst det senaste Sverigemästerskapet ett bevis på. Då kammade nämligen två Nyköpingsgrabbar, Andreas Åkesson och Pierre Wigardt, hem en delad andraplacering i kategorin ”Årets Hantverk” med sin exklusiva väggklocka speciellt tillverkad för bilmärket Koenigsegg.  Dessförinnan hade de dessutom kommit etta i sörmlandsfinalen. 
Helt klart är alltså att framtidens företag är högst beroende av våra ungdomars initiativ. I Sörmland vill vi därför se en fortsatt förnyelse av näringslivet för att öka sysselsättningen och göra oss till ett attraktivt län.

Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
Catharina Fredriksson. (S), ordförande i regionförbundets kompetensberedning

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58