Meny

2016

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2016-12-20 Regionförbundet kraftsamlar inför 2017

• Fortsatt tillväxt i näringslivet. • Bredband och digitalisering. • Revidering av den regionala utvecklingsplanen. Det är några av Regionförbundet Sörmlands utvecklingsområden som ligger framför oss när vi nu snart träder in i ett nytt verksamhetsår och precis nyligen fattat beslut om såväl budget som verksamhetsplan för 2017.

Läs mer

2016-12-19 Tillväxt + folkhälsa = sant

Hälsa är viktigt. Möjligheterna till en god hälsa för alla står inskrivet i Sveriges grundlag liksom i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men så ser det dessvärre inte ut i praktiken, vare sig i världen, Sverige eller i Sörmland.

Läs mer

2016-06-08 Vem vill jobba hos dig?

Bristen på rätt kompetens är bland de största tillväxthindren för företag. Det finns klara fel i utbildningssystemet som enbart kan rättas till på nationell nivå. Det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka på lokal och regional nivå. Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning vill tillsammans med länets aktörer hitta vägar framåt för att arbetsgivare ska klara sin rekrytering.

Läs mer

2016-06-01 Stockholm Skavsta flygplats är en lösning på Storstockholms infrastrukturella utmaningar

I ett debattinlägg den 10 maj efterlyser politiker från Västerås en utredning som belyser möjligheter och konsekvenser av hur andra flygplatser inom regionen skulle kunna avlasta Arlanda/Bromma.

Läs mer

2016-01-04 Kompetensberedningen i Sörmland drar en lans för yrkesutbildningarna – ett självklart val!

Välja yrke! Det är namnet på en nyligen presenterad utredning som tar fasta på de många fördelarna med att välja en yrkesinriktad utbildning. Som att få ett fast jobb efter avslutad utbildning till exempel.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58