Meny

Vem vill jobba hos dig?

Bristen på rätt kompetens är bland de största tillväxthindren för företag. Det finns klara fel i utbildningssystemet som enbart kan rättas till på nationell nivå. Det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka på lokal och regional nivå. Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning vill tillsammans med länets aktörer hitta vägar framåt för att arbetsgivare ska klara sin rekrytering.

När Svenskt näringslivs nationella rekryteringsenkät presenterades i mars månad framkom att över hälften av respondenterna har svårt att hitta medarbetare med rätt utbildning, och högt upp på företagens önskelista står yrkesförberedande gymnasieskola. Bristande utbildning på grund av lågt söktryck är ett rekryteringshinder enligt företag, men långt från det enda. Lika viktigt är personliga egenskaper och yrkeserfarenhet.

Det är lätt att skylla kompetensbristen på nationella regelverk som skapar osammanhängande system för yrkesutbildningar. Kompetensberedningen använder vår politiska röst för att påverka genom att besvara aktuella remisser av utredningar och debattera frågor nationellt.  Ett exempel är vårt svar på Yrkesprogramsutredningen där vi argumenterade för:

- Bättre förutsättningar för medvetna studie-och yrkesval genom stärkt styrning och likvärdighet i studie- och yrkesvägledningen.

- Fler chanser till yrkesutbildning senare i livet genom utvecklad yrkesinriktad vuxenutbildning.

- Förberedande utbildningar för att fler ska få tillträde till yrkeshögskoleutbildningar.

För att klara behoven av kompetent personal i välfärd och företag i länet kan vi inte vänta in förändringar på nationell nivå. Det kan vi börja verka för redan nu, lokalt och regionalt. Vi anser att det behövs ett närmare samarbete mellan utbildning och arbetsliv.

Ett utmärkt exempel på det är Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje som vi, hela beredningen, besökte häromveckan. Det är ett samarbete mellan grundarföretagen Scania och Astra Zeneca och partnern Telge. Skolan är nu  bland de attraktivaste i hela Stockholms län. 

På utbildningen får eleverna studera i en verklig arbetsmiljö med utökat antal studietimmar vilket innebär att de får arbetslivserfarenhet medan de studerar. Då utvecklar man den yrkeskompetens och personliga egenskaper som Svenskt näringslivs företag efterfrågar.

Kompetensberedningen vill bidra till fler nyskapande lösningar i länet. Konkret innebär det att Regionförbundet Sörmland tillsammans med länets kommuner bedriver projekt för att fler ska klara sina gymnasiestudier samt för att vården ska klara sina behov av undersköterskor. Vi kommer under året också att undersöka och utveckla befintliga forum där arbetsgivare och skola möts.

Vem vill jobba hos dig? Vad gör du för att de utbildningar som du efterfrågar ska vara attraktiva och ge rätt yrkeskompetens och färdigheter? Det är frågor som du som offentlig eller privat arbetsgivare borde ställa dig. Skolan kan inte leverera önskade produkter om inte kunden, arbetsgivaren, engagerar sig i beställningen.

Catharina Fredriksson ,ordförande i Kompetensberedningen

Samt Monica Lindell-Rylén, Johan Rocklind, Jari Puustinen och Anton Berglund, samtliga ledamöter i Kompetensberedningen

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58