Meny

Regionförbundet kraftsamlar inför 2017

• Fortsatt tillväxt i näringslivet. • Bredband och digitalisering. • Revidering av den regionala utvecklingsplanen. Det är några av Regionförbundet Sörmlands utvecklingsområden som ligger framför oss när vi nu snart träder in i ett nytt verksamhetsår och precis nyligen fattat beslut om såväl budget som verksamhetsplan för 2017.

Av de cirka 64 miljoner kronor som vi omsätter satsar vi nästan 20 miljoner kronor på just näringslivsutveckling, bland annat genom Almi som i sin tur ska främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera till nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse.

Almi har även ett regionspecifikt uppdrag som handlar om företagsrådgivning till tillväxtföretag samt företag som står inför ett generationsskifte.

När det nu inte blir någon Svealandsregion är det frågan om hur det ska bli med det framtida Sörmland? Ska regionförbundet bilda region tillsammans med landstinget eller ska vi fortsätta att arbeta som vi gör nu?

Det är en ytterst politisk fråga som våra respektive partiorganisationer i länet just nu funderar mycket över och som vi ber om att återkomma till på andra sidan årsskiftet. Hur som helst så har vi avsatt en del medel i budgeten för att kraftsamla för det framtida länet oavsett hur det kommer att se ut.

I samband med det ska vi även se över vår regionala utvecklingsplan, den så kallade Sörmlandsstrategin 2020, och se om den verkligen står sig ytterligare tre år med tanke på allt som händer i omvärlden.

Men det är också viktigt att vi bevakar våra intressen när det gäller EU-stöd och till vår stora glädje fick bara Sörmland inte mindre än drygt 44 miljoner kronor vid den senaste utdelningen. Utöver det fick länet, tillsammans med fyra andra omkringliggande län, dela på ytterligare 75 miljoner kronor och det arbetet måste vi hålla i.

När det gäller utbyggnaden av bredband i länet så arbetar vi idogt vidare tillsammans med länsstyrelsen. Digitalisering i offentlig miljö var också temat för årets ledningskonferens som lockade så många som ett 50-tal deltagare till Estland som är föregångare på området.

Detta följs nu bland annat upp av ett gemensamt projekt mellan länets samtliga kommuner och landstinget om samverkan om digitalisering. Här är faktiskt Sörmland banbrytande genom att vara först ut i landet med att teckna en överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Här har regionförbundet dessutom varit drivande genom den kartläggning som genomfördes under våren och där det framkom att de befintliga systemen inte utnyttjas tillräckligt.

Glädjande nog har vi också lyckats förlägga Sveriges första nationella digitala forum till Vingåker i början av februari nästa år. Detta sker tillsammans med Vingåkers kommun och Post- och telestyrelsen och kommer att locka ett 100-tal särskilt inbjudna deltagare för att fortsätta resonemangen om det framtida digitala Sverige. Det, och mycket annat under det kommande verksamhetsåret, ser vi fram emot!

Viking Jonsson (S)
Ordförande för Regionförbundet Sörmland

Jacob Högfeldt (M)
Vice ordförande för Regionförbundet Sörmland

 

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58