Meny

Tillväxt + folkhälsa = sant

Hälsa är viktigt. Möjligheterna till en god hälsa för alla står inskrivet i Sveriges grundlag liksom i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men så ser det dessvärre inte ut i praktiken, vare sig i världen, Sverige eller i Sörmland.

Hälsan är ojämlikt fördelad. Regionstyrelsen inrättade därför 2015 en beredning för att belysa hur det kan skapas mer jämlika förutsättningar i samhället för en god hälsa - för alla sörmlänningar.

Du som person påverkar förstås din egen hälsa. Hur mycket du väljer att träna och röra på dig till exempel. Samtidigt spelar utformningen av den fysiska miljön runt omkring dig en stor roll för hur du ska lyckas. Som att det finns lekparker eller gång- och cykelbanor till exempel. Det är resurser som planeras och byggs av samhället.

En annan faktor som påverkar din hälsa är ditt boende. Det handlar, förutom att du faktiskt har någonstans att bo, om att ditt boende ska passa dina behov när det gäller bostadens läge, storlek och utformning. Ansvaret för att söka bostad måste du ta själv. Medan det är bostadspolitiken och förutsättningarna på bostadsmarknaden som avgör om du får en bra bostad eller inte.

Hälsan påverkas med andra ord av många olika faktorer. Hur vårt samhälle är organiserat, vilka resurser samhället har samt vilka val du gör som individ. Några av de här faktorerna går inte att påverka, såsom ålder och vilket genetiskt arv du har. Men med många faktorer kan samhället vara med och påverka dina livsvillkor.

Sörmlandsstrategin 2020 är Sörmlands regionala utvecklingsprogram med målområden inom samhällsplanering, infrastruktur, kompetens och näringsliv. Många politikerområden berörs och alla påverkar våra livsvillkor, som i sin tur har betydelse för våra levnadsvanor och vår hälsa. Beredningen för jämlik hälsas slutsats är att Sörmlandsstrategin utöver att vara ett verktyg för länets tillväxtarbete även ska ses som ett folkhälsodokument.

Detta synsätt, att rikta fokus på samhällets resurser och hur det är organiserat, är helt i linje med vad som uttrycks i det nyligen presenterade delbetänkandet från den nationella kommissionen för jämlik hälsa. Det följer även rekommendationerna i Sveriges kommuner och landstings åtgärdsrapport för social hållbarhet ”Gör jämlikt -gör skillnad”.

God hälsa är en drivkraft för tillväxt och utveckling. Genom att se folkhälsonyttorna i ordinarie uppdrag skapas bättre förutsättningar för jämlika villkor till en god hälsa. Beredningens uppmaning till länets aktörer är därför att göra Sörmlandsstrategin 2020 till en strategisk utgångspunkt för det fortsatta lokala och regionala folkhälsoarbetet.

Tillsammans kan vi utveckla folkhälsan via tillväxten i Sörmland!

Monica Johansson (S)
Ordförande i regionförbundets beredning för jämlik hälsa

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58