Meny

2017

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2017-12-08 Stockholmsregionens fulla potential utvecklas genom balans mellan nord och syd

Riksdag och regering står just nu inför en historisk möjlighet att via Trafikverket genomföra järnvägsprojektet Ostlänken utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet där balansen mellan södra och norra delarna av Stockholm/Mälardalsregionen vägs in, där samhällsnyttan med Ostlänken maximeras och där Stockholm Skavsta flygplats ses som ett självklart komplement till Arlanda.

Läs mer

2017-11-22 Läget i länet med läget - så här ser det ut i Sörmland!

• Högsta arbetslösheten i landet som riskerar att bestå. • Flest invånare som saknar gymnasieutbildning i förhållande till befolkningen. • Ett av de län som har den lägsta andelen invånare med eftergymnasial utbildning. • Lägst bruttoregionalprodukt i landet (2015). • Högsta ohälsotalen i landet.

Läs mer

2017-11-21 Regionbildningen - vad angår det mig?

Under det senaste året har det förekommit ett antal nyhetsartiklar i de olika lokaltidningarna i Sörmland som har beskrivit arbetet med att bilda en ny region som med största sannolikhet ska heta Region Sörmland.

Läs mer

2017-09-25 Brett stöd för att bilda Region Sörmland

I dagarna skickar Landstinget Sörmland in en ansökan till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i Sörmland. I samband med bildandet av region går också Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, (SKTM) samman med landstinget och regionförbundet och tillsammans bildar de tre Region Sörmland. Ett beslut som samtliga kommuner i länet, landstinget, SKTM och regionförbundet står bakom.

Läs mer

2017-01-31 Nu laddar vi inför nytt verksamhetsår: - Många satsningar i Eskilstuna!

Mälardalens högskola, arbetsplatsintegrerat lärande och Mälardalens Industrial Technology Center är några av de satsningar som Regionförbundet Sörmland fortsätter att göra i Eskilstuna under nästa år. Det står klart sedan vi fattat beslut om såväl budget som verksamhetsplan för 2017.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58