Meny

Regionbildningen - vad angår det mig?

Under det senaste året har det förekommit ett antal nyhetsartiklar i de olika lokaltidningarna i Sörmland som har beskrivit arbetet med att bilda en ny region som med största sannolikhet ska heta Region Sörmland.

Det innebär att Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten ska slås samman och bilda en gemensam organisation från och med den 1 januari 2019.

Men vad innebär det egentligen för mig som medborgare?
Jo, idag fungerar det så att du som medborgare väljer vilka politiker som du vill ska företräda dina intressen i riksdagen, i landstinget och i kommunen. Men när det gäller vilka politiker som du vill ska driva den regionala utvecklingen i länet, som bland annat omfattar infrastruktur som vägar och järnvägar samt kollektivtrafik, så har du inte mycket att säga till om i dagsläget. Det beror på att de förtroendevalda som sitter i Regionförbundet Sörmlands styrelse väljs av kommunerna och landstinget direkt. Det är alltså inte du som medborgare som väljer vilka de ska vara.

Men med den nya organisationen, som med största sannolikhet kommer att heta Region Sörmland, så kommer du som invånare att välja vilka politiker som både ska ansvara för den framtida hälso- och sjukvården i länet OCH den regionala utvecklingen som vi är måna om för att gynna tillväxten i länet och därmed värna om den framtida välfärden.

Det innebär i praktiken att när alla sörmlänningar går till valurnorna nästa höst så kommer det visserligen fortfarande att stå ”Landstinget Sörmland” på valsedlarna men alla som röstar kommer att välja vilka som ska företräda dem när det gäller såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård.

På så sätt räknar vi med att kunna göra en hel del effektiviseringar som kan gynna utvecklingen i länet. Och för oss som politiker, som ibland sitter på varsin stol i tre olika politiska organisationer samtidigt, så innebär det att vi kan koncentrera oss på ett och samma uppdrag.

Genom denna kraftsamling, att arbeta tillsammans för ett starkt Sörmland, utgår vi från att vi kan tillgodose de behov som finns för att utveckla dessa båda grenar till en modern, anpassad sörmländsk region i framtiden. Och med en förstärkt demokrati för sörmlänningarna dessutom.

Vi hoppas att du som medborgare vill vara med på den resan!

Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland
Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58