Meny

Brett stöd för att bilda Region Sörmland

I dagarna skickar Landstinget Sörmland in en ansökan till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i Sörmland. I samband med bildandet av region går också Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, (SKTM) samman med landstinget och regionförbundet och tillsammans bildar de tre Region Sörmland. Ett beslut som samtliga kommuner i länet, landstinget, SKTM och regionförbundet står bakom.

Vad finns det då för anledning att bilda region Sörmland? Jo, det finns flera skäl. I första hand handlar det om att skapa en starkare och mer effektiv styrning och ett tydligare politiskt ansvar. Men det handlar också om att underlätta medborgarnas kontakter med politiker och tjänstemän.

 I den nya regionen är det tänkt att frågor som rör Sörmlands utveckling och tillväxt länkas samman med områden som är avgörande för människors liv och hälsa. Men framförallt så handlar det om hälso- och sjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Men också frågor som rör kompetens, miljö, klimat och folkhälsa.

 Förslaget om att ansöka om regionbildning i Sörmland har varit ute på remiss hos samtliga nio kommuner i länet och hos regionförbundet. Samtliga instanser svarade på remissen och samtliga tillstyrkte förslaget.

 Det finns sålunda ett brett stöd hos samtliga remissinstanser om att landstinget ska ansöka hos regeringen om att bilda region. Skälet, som flera kommuner uppger, är att en regionbildning kan bidra till effektivisering och utveckling av det regionala samarbetet. Merparten av remissinstanserna poängterade också att en regionbildning bidrar till en tydligare politisk målbild och därigenom till regional kraftsamling i Sörmland.

 En annan viktig synpunkt var betydelsen av att kommunerna görs delaktiga i arbetet och får inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna.

 I och med detta tror vi också att förutsättningarna för att ta ett helhetsgrepp om de regionala utvecklingsfrågorna blir bättre vilket gör Sörmland starkare och ökar förutsättningarna för att skapa en region som är långsiktigt hållbar!

 Politisk styrgrupp för bildandet av Region Sörmland

 Monica Johansson                                  

Landstingsstyrelsens ordförande

 Viking Jonsson

Regionstyrelsens ordförande

 Daniel Portnoff

Kommunstyrelsens ordförande i Trosa

 

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-10-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58