Meny

Nu laddar vi inför nytt verksamhetsår: - Många satsningar i Eskilstuna!

Mälardalens högskola, arbetsplatsintegrerat lärande och Mälardalens Industrial Technology Center är några av de satsningar som Regionförbundet Sörmland fortsätter att göra i Eskilstuna under nästa år. Det står klart sedan vi fattat beslut om såväl budget som verksamhetsplan för 2017.

När det gäller Mälardalens högskola så satsar regionförbundet 700 000 kronor nästa år för att säkerställa det akademiska stödet inom framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och deras möjligheter att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden.

Samverkan med universitet och högskolor har en viktig roll när det gäller att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas.

Från och med nästa år går vi även in och stöttar ett helt nytt projekt som kallas för arbetsplatsintegrerat lärande. Det är ett pilotprojekt som går ut på att utveckla en arbetsplatsförlagd vuxenutbildning som i första hand riktar sig till nyanlända kvinnor och män inom vård- och omsorgssektorn. Eskilstuna är en av tre kommuner som deltar i projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, vid sidan av Trosa och Oxelösund.

Men regionförbundet är också med och stödjer Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) vars uppdrag är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och samhälle när det gäller industriell teknik, produktutveckling och innovation. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen, från olika delar av Sörmland samt Mälardalens högskola. Målet är att MITC ska bidra till att stärka industriföretagens utveckling och konkurrenskraft och här satsar regionförbundet en halv miljon kronor.

Sett till hela regionförbundets budget på cirka 64 miljoner kronor så satsar vi nästan 20 miljoner kronor på just näringslivsutveckling. Där ingår bland annat Almi som har ett regionspecifikt uppdrag som handlar om företagsrådgivning till tillväxtföretag samt företag som står inför ett generationsskifte.

Ny är också den politiska beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor där kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson, är ordförande. Beredningen har fått ett utökat uppdrag genom att bostadsfrågorna kommit till och målet är att knyta ihop infrastrukturfrågor, långsiktiga bostadsstrategiska frågor och regional fysisk planering.

Inför det nya året ska vi även se över vår regionala utvecklingsplan, den så kallade Sörmlandsstrategin 2020, och se om den håller i ytterligare tre år med tanke på allt som händer i vår omvärld.

Glädjande nog har vi också lyckats förlägga Sveriges första nationella digitala forum till Vingåker i början av nästa år. Detta sker tillsammans med Vingåkers kommun och Post- och telestyrelsen och kommer att locka ett 100-tal särskilt inbjudna deltagare för att fortsätta resonemanget om det framtida digitala Sverige.

Det, och mycket annat under det kommande verksamhetsåret, ser vi fram emot!

Viking Jonsson (S)
Ordförande i Regionförbundet Sörmland

Jacob Högfeldt (M)
Vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58