Meny

2018

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2018-08-07 Därför satsar vi en halv miljon på Agro Sörmland

• Utveckla östra Sveriges lantbruks- och landsbygdsföretagande. • Vara en stark och samlande utvecklingsmotor för hela den gröna näringen. • Se till att insatserna blir effektivare för mer nytta till lantbruk och landsbygd.

Läs mer

2018-06-29 Nu kraftsamlar vi Sörmland

Utvecklingen i Sörmland påverkas allt mer av våra relationer med och utvecklingen i vår omvärld. Det gäller såväl den globala arenan som det utbyte vi har med våra närmaste grannar.

Läs mer

2018-02-23 Sörmland vill fördubbla besöksnäringen!

Omsättningen ska öka från 2,1 miljarder till 4,2 miljarder. Antalet anställda ska öka från 2 000 till 3 400 och antalet utländska gästnätter ska öka med 175 000. Så såg målen ut i Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring som antogs för ganska precis fem år sedan. Och nu är vi på god väg att infria delar av de målen.

Läs mer

2018-02-02 Regeringen måste stå upp för EU-pengar till svensk tillväxt

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner får det allvarliga konsekvenser.

Läs mer

2018-01-29 Regional utveckling för välfärdens skull

Vad är egentligen regional utveckling och vad menas med begreppet? Ja, för oss politiker som arbetar med det här dagligen är det inte så svårt att förstå innebörden av begreppet, men för allmänheten som inte gör det kan det vara otydligt. Många ämnesområden inryms i begreppet regional utveckling, för att bara nämna några så är det kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur och kollektivtrafik.

Läs mer

2018-01-25 Tre miljarder ska bli en

I dagarna håller vi på Regionförbundet Sörmland på att sammanställa alla de synpunkter som har kommit in på vårt förslag till länsplan för den regionala transportinfrastrukturen under de närmaste tio åren.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58