Meny

Tre miljarder ska bli en

I dagarna håller vi på Regionförbundet Sörmland på att sammanställa alla de synpunkter som har kommit in på vårt förslag till länsplan för den regionala transportinfrastrukturen under de närmaste tio åren.

Och med tanke på att det finns påtalade brister och behov i länets samtliga kommuner, till ett värde av totalt tre miljarder, som ska resultera i satsningar på en miljard kronor så förstår man att det är viktigt att vi ledande regionpolitiker kan komma överens om vilka prioriteringar som ska göras.

Liksom tidigare år är det riksväg 55 som får de absolut största satsningarna. Detta eftersom 55:an har såväl en nationell som storregional och regional funktion och dessutom är ett mycket viktigt genomfartsstråk i länet för gods. Och här är det först och främst sträckan mellan Dunker och Björndammen som ska åtgärdas eftersom det är ett projekt som är kvar sedan den förra planen.

Vi kan även glädjas över storsatsningar när det gäller flera resecentrum i länet där det handlar om totalt 78 miljoner kronor inom den närmaste planperioden. En annan stor investering är den så kallade tätortsutvecklingen där det handlar om att utveckla såväl tätorter som stadskärnor med bland annat ett utökat bostadsbyggande. Det är med andra ord en balanserad plan med fokus på behoven i kommunernas tätorter som att stärka och utveckla kollektivtrafiken för tillgänglighet i tätorter, mellan tätorter och landsbygden.

För kollektivtrafiken finns också medel för nyinvesteringar och tillgänglighetsanpassning av hållplatser, pendlarparkeringar och realtidssystem där du kan se på en digital skyld hur många minuter som är kvar tills din buss kommer.

En satsning för att åtgärda de kvarvarande bristerna på nysatsningen av Näckrosleden, en kommande nationell turistcykelled, finns också med i förslaget som nu har behandlats i den politiskt tillsatta infrastruktur- och bostadsberedningen där länets samtliga kommuner finns representerade.

Länstransportplanen har självklart också en stark koppling till den nuvarande Sörmlandsstrategin som är Sörmlands regionala utvecklingsplan.

Utvecklingen av de regionala tvärförbindelserna, som exempelvis väg 52 och 53, får dock stå tillbaka eftersom det i första hand är de starka storregionala pendlingsstråken som prioriteras med koppling till tillväxt och regionförstoring.

Avslutningsvis kan vi därmed konstatera, i egenskap av representanter för den politiska beredningen, att de politiska prioriteringar och överenskommelser som vi har träffat står sig starka och nu är det bara att invänta vilka slutliga ekonomiska ramar som Näringsdepartementet tilldelar oss senare i vår.

Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
Jimmy Jansson, (S), ordförande i infrastruktur och bostadsberedningen

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-09-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58