Meny

Regional utveckling för välfärdens skull

Vad är egentligen regional utveckling och vad menas med begreppet? Ja, för oss politiker som arbetar med det här dagligen är det inte så svårt att förstå innebörden av begreppet, men för allmänheten som inte gör det kan det vara otydligt. Många ämnesområden inryms i begreppet regional utveckling, för att bara nämna några så är det kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur och kollektivtrafik.

Det är med andra ord någonting som gynnar utvecklingen i regionen, i vårt fall Sörmland, och som leder till tillväxt som leder till ökad välfärd. För utan regional utveckling kan vi inte fortsätta att utveckla den service och de tjänster som vi vill förse sörmlänningarna med. Begreppet infrastruktur omfattar bland annat de vägar och järnvägar som trafikerar vårt län och som gör det möjligt för invånarna att ta sig till och från jobbet eller eventuella studier. För att underlätta pendlingen har vi, under hösten, infört ett helt nytt och förenklat system, kallat Movingo.

Det innebär att du kan åka på en och samma biljett med buss från förslagsvis Högsjö till Vingåker, fortsätta med tåg till Stockholm och avsluta med att ta tunnelbanan till ditt arbete. För att ytterligare främja arbetspendlingen har vi köpt in 33 nya tåg som ska tas i drift under våren 2019. Detta för att säkerställa tidtabellerna och för att det ska gå snabbare att pendla. Om inte infrastrukturen fungerar så blir det svårare för människor att ta sig mellan jobb, studier och bostad och den regionala utvecklingen stannar upp.

Till begreppet infrastruktur hör också tillgången på bredband. Bra uppkoppling är en förutsättning för de som bor på landsbygden men ändå vill hålla sig informerade. Snabb uppkoppling är en förutsättning för den som behöver arbeta hemma. Här arbetar regionförbundet på bred front för att driva på utbyggnaden av bredband i hela länet.

En förlängning av infrastrukturen är kollektivtrafiken, eller rättare sagt tillgången på kollektivtrafik, det vill säga tåg och bussar. Till exempel är bussarna från Gnesta en förutsättning för att pendlare ska kunna arbeta i Nyköping. För att främja kollektivtrafiken har vi flera nya resecentrum planerade i länet. Strängnäs har alldeles nyligen invigt sitt och ett nytt är på gång i Nyköping.

Från och med årsskiftet nästa år är det tänkt att de här frågorna ska gå över från kollektivtrafikmyndigheten, regionförbundet och landstinget till Region Sörmland som tillsammans bildar den nya organisationen.

För oss politiker är det centralt att fortsätta driva de här frågorna som vi gjort sedan många år tillbaka. Med en ny organisation, med större resurser, räknar vi med att fortsätta utveckla våra vägar, järnvägar, bredband och kollektivtrafik så att vi kan fortsätta växa i länet och därmed trygga välfärden i framtiden.

Viking Jonsson, (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland
Monica Johansson, (S), ordförande i Landstinget Sörmland

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58