Meny

Regeringen måste stå upp för EU-pengar till svensk tillväxt

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner får det allvarliga konsekvenser.

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Det görs bland annat genom fyra olika struktur- och investeringsfonder som fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt. Sammanhållningspolitiken är det politikområde som håller samman Europas regioner. Det har aldrig varit viktigare än i dag då ökade klyftor i samhället och nationalistiska strömningar riskerar hela EU-samarbetet.

Siffror från Tillväxtverket, från 2007-2013, visar att programmen inom regionalfonden bidragit till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag. Drygt 11 miljarder kronor har gått till investeringar inom forskning, teknisk utveckling och innovation. Under pågående period, 2014 till 2020, fördelas totalt 20 miljarder kronor från strukturfonderna.

 EU-kommissionen ska under våren föreslå en ny flerårig budget för EU. Förslaget  följs av tuffa förhandlingar i medlemsländerna, bland annat till följd av Storbritanniens utträde. Sveriges regering vill att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, det vill säga 13 procent.  

SKL delar uppfattningen att den totala EU-budgeten bör minska men regeringen måste värna sammanhållningspolitiken. Inför budgetförhandlingarna gör vi följande medskick till regeringen: 

  • Sammanhållningspolitiken ska omfatta alla regioner i samtliga medlemsländer, bland annat för att den håller Europa samman.
  • Driv en position om vad den ska innehålla. Forskning, innovation, kompetensförsörjning, integration och klimat är viktiga områden. Om de fondmedel som fördelas till Sverige ska ge bästa möjliga effekt behöver regionernas synpunkter föras fram på EU-nivå. Annars riskerar inriktningen på fonderna att inte gagna regionerna fullt ut. 
  • Socialfonden ska vara en del av sammanhållningspolitiken och anpassas bättre till lokala och regionala förutsättningar. Sverige har tagit stort ansvar för flyktingmottagandet i EU och fonden kan underlätta arbetet att få nyanlända i sysselsättning.
  • Låt regionerna fortsätta använda fondmedel till arbete med smart specialisering, satsa på de branscher som varje region har möjlighet att bli bäst på.
  • Effektivisera genomförandet och administrationen av sammanhållningspolitiken. De fyra olika struktur- och investeringsfonderna, där sammanhållningspolitikens resurser ingår, behöver ett gemensamt regelverk.

 Sammanhållningspolitiken går ut på att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det bidrar till EU:s legitimitet. För svenska regioner gör EU-stödet en avgörande skillnad, och försvinner detta behöver det kompenseras i statsbudgeten.

Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Carola Gunnarsson, talesperson för sammanhållningspolitiken i Council of European Municipalities and Regions

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58