Meny

Sörmland vill fördubbla besöksnäringen!

Omsättningen ska öka från 2,1 miljarder till 4,2 miljarder. Antalet anställda ska öka från 2 000 till 3 400 och antalet utländska gästnätter ska öka med 175 000. Så såg målen ut i Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring som antogs för ganska precis fem år sedan. Och nu är vi på god väg att infria delar av de målen.

Det framgår inte minst av den tematiska utvärdering av det regionala turismuppdraget som vi slutförde under förra året. Där summerar vi vad som har hänt sedan den regionala strategin – som gäller fram till 2023 – antogs 2013.

Vad har då hänt sedan strategin antogs? Jo, en av de absolut största framgångsfaktorerna har varit den gemensamma satsningen på Sörmland som Sveriges slottsdestination. Med våra 400 slott och herresäten är vi, vid sidan om Skåne, det län som har absolut flest slott i landet. Skillnaden mot Skåne är dock att många av de sörmländska slotten är mer eller mindre öppna för allmänheten medan de skånska slotten för det mesta är privatägda och stängda.

Herrgårdslandskapets natur och många olika vattenvägar, liksom närheten till Stockholm, efterfrågas också av många besökare. Det är en styrka som inte många destinationer kan konkurrera med.

Slottssatsningen, som är väl förankrad hos såväl länets samtliga kommuner som berörda företag, anammades också tidigt av Visit Sweden som marknadsför detta hårt gentemot den utländska marknaden. Det har bland annat fört med sig att antalet utländska övernattningar i Sörmland ökat med 14 procent de senaste fem åren.

För oss politiker, som följt denna positiva utveckling under senare år, kan vi också konstatera att det inte bara handlar om att införskaffa fler kassaapparater hos berörda företagare. Det handlar inte bara om att sälja en bulle utan det handlar om att ta betalt för den också.

En annan satsning som Sörmlands turismutveckling AB, som sköter det regionala turismuppdraget, gjort är att ta fram en gemensam hemsida, visitsormland.se, där man bland annat kan gå in och boka färdiga paket på olika teman som exempelvis ”Familjesemester i Sörmland” eller ”Mat i Sörmland”.

Redan år 2011 konstaterade också regeringen att turismen är på väg att bli en av Sveriges nya basnäringar. Det märker vi även här i Sörmland.

Vad är det då vi behöver ta fasta på då göras för att nå upp till de högt ställda målen om en fördubblad turism fram till 2023? Och var har länet för utmaningar för att infria målen? Delar av det svarar den tematiska utvärderingen på.

Jo, det handlar bland annat om att fortsätta driva den digitala destinationsutvecklingen med företagen i centrum. Detta är särskilt viktigt eftersom marknaden är ytterst beroende av de snabba förändringarna i teknikutvecklingen. Här har Stua dessutom fått ett EU-bidrag på sammanlagt fyra miljoner kronor för att fortsätta utveckla detta.

Ytterligare ett par nationella pilotprojekt genomförs också i Sörmland. Det gäller Flen som just nu arbetar med att ta fram en turistisk översiktsplan och Strängnäs som nu arbetar vidare med att ta fram och införa en ny modell för lokal destinationsutveckling.

Men det räcker inte. Vi måste öka takten, omsättningen måste öka och fler företag och produkter måste bli exportmogna och driva på den gemensamma tillväxten året runt. Vi måste helt enkelt sälja Sörmland mer om vi ska målet om en fördubblad turism till år 2023.

Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland
Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

 

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58