Meny

Därför satsar vi en halv miljon på Agro Sörmland

• Utveckla östra Sveriges lantbruks- och landsbygdsföretagande. • Vara en stark och samlande utvecklingsmotor för hela den gröna näringen. • Se till att insatserna blir effektivare för mer nytta till lantbruk och landsbygd.

Det är några av drivkrafterna bakom den ideella föreningen Agro Öst som nu fått ett nytt ”ben” i form av Agro Sörmland.

Vad är då Agro Sörmland? Jo, det är ett treårigt projekt som vänder sig till de biobaserade näringarna i länet. Tanken är att vara en kreativ mötesplats som erbjuder omvärldskunskap (kunskap kring det senaste inom näringen), inspiration och dialog kring aktuella och angelägna ämnesområden. Projektet vänder sig inte bara till lantbruksproducenter med växtodling och djurproduktion utan även till dem som arbetar inom energi- och klimatområdet, skogsbruket och hästnäringen.

Syftet är att bygga broar till andra branscher, till akademi, forskning och andra aktörer inom innovationssystemet. Robotisering och digitalisering är exempelvis högaktuella områden inom näringen.Teknikutvecklingen gör det också möjligt med precisionsodling, det vill säga att med exakthet anpassa mängden gödning och växtskyddsmedel efter den enskilda grödans behov.

Självklart omfattas också de redan framgångsrika områdena som Sörmlands matkluster, Stolt mat i Sörmland och den besöksnäring som Sörmlands Turismutveckling bidrar så förtjänstfullt till.

Regionförbundet Sörmland är en av finansiärerna och i år satsar vi en halv miljon kronor på att stötta Agro Sörmland som en del av den regionala utvecklingen. Även majoriteten av de sörmländska kommunerna stöttar projektet liksom flera tunga intressenter som exempelvis LRF i Sörmland.

Några av de ämnen som redan varit uppe till diskussion är bland annat jordbrukets klimatanpassning och fossilfria lantbruk.

Flera intressanta utvecklingsprojekt pågår också, till exempel ett projekt kring grönsaksodling på friland där Arbetsförmedlingen kommer att kopplas in för arbetskraftsförsörjning.

Ett annat mycket viktigt område som Agro Sörmland arbetar med är den nationella och regionala livsmedelsstrategin där man tar upp vikten av ökad självförsörjning på ett hållbart sätt.

Agro Sörmland går nu vidare i sitt arbete där en av de största utmaningarna är att nå ut till de lantbrukare som kan vara intresserade av Agro Sörmlands aktiviteter.

Den senaste tidens värme och torka har även orsakat akut brist på foder för betande djur och flera lantbrukare i länet uppger att de endast har fått in 50 - 60 procent av normal skörd.

Ett flertal sörmländska kommuner stödjer lantbrukarna genom att erbjuda tillfälligt nyttjande av kommunal mark. Från nationell nivå har det utlovats extra pengar för att i första hand klara inköp av foder till vintern.

Detta faktum sätter ytterligare fokus på livsmedelsstrategin och klimatförändringarnas inverkan på lantbruket. Agro Sörmland kommer givetvis att uppmärksamma detta och följa läget under hösten.


Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
Jacob Högfeldt; (M), vice ordförande för Regionförbundet SörmlandRedaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-09-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58