Meny

2003

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2003-11-02 Sörmland får ett försprång med gemensamt agerande på bredbandsområdet

Under hösten har projektet Bredband Sörmland gått i mål. Avtal mellan kommunerna och Teracom har slutförhandlats och tas i dessa dagar av kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Upphandlingen ger snabb och kostnadseffektiv utbyggnad till över 100 orter.

Läs mer

2003-10-14 Trängselskatt gynnar inte Sörmland

Regionförbundet Sörmland menar att införande av trängselavgifter kommer att påverka hela Stockholm/Mälarregionens möjlighet att växa på ett negativt sätt.

Läs mer

2003-09-05 Oacceptabelt att försena Citybanan

"Citybanan i Stockholm är en nödvändighet för att hela Stockholm-Mälarregionen ska kunna fortsätta att växa och fungera som Sveriges tillväxtmotor. Den nu föreslagna resurstilldelningen för järnvägsinvesteringar i landet innebär att Stockholm-Mälarregionen med åttio procent av landets järnvägstrafik endast får tretton procent av de totala resurserna vilket är fullständigt oacceptabelt."

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58