Meny

Oacceptabelt att försena Citybanan

"Citybanan i Stockholm är en nödvändighet för att hela Stockholm-Mälarregionen ska kunna fortsätta att växa och fungera som Sveriges tillväxtmotor. Den nu föreslagna resurstilldelningen för järnvägsinvesteringar i landet innebär att Stockholm-Mälarregionen med åttio procent av landets järnvägstrafik endast får tretton procent av de totala resurserna vilket är fullständigt oacceptabelt."

Det säger Regionförbundet Sörmland i sin kommentar till Banverket om deras järnvägsutredning över Citybanan i Stockholm.

- En spårutbyggnad i Stockholm är en förutsättning för den fortsatta tillväxten, både i Sverige och regionen. Planerna ligger redan sent i tiden och en försening av Citybanan kan få stora negativa konsekvenser, säger Marita Bengtsson (s), ordförande i styrelsen för Regionförbundet Sörmland.

Regionförbundet Sörmland anser också att Banverkets förhandlingsbud till de regionala intressenterna om finansiering av Citybanan är oacceptabelt och finner det inte heller acceptabelt att bygget försenas på grund av oklarheter i finansieringsfrågan. Banverket måste omedelbart begära nya förhandlingsdirektiv där det bör ingå att Banverket ska söka andra finansieringsformer än de traditionella.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Göran Norberg, förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland, tel 0155-778 91 eller 070-644 56 25

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58